Vrijstelling voor vleesvee in wet verankerd

De beleidsregel dat voor jongvee dat nooit zal afkalven en alleen wordt gehouden voor de productie van vlees geen fosfaatrechten nodig zijn, wordt definitief opgenomen in de Meststoffenwet. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Vrijstelling+voor+vleesvee+in+wet+verankerd
© Vidiphoto

Per 1 januari 2021 zal dit onderdeel in de wet van kracht worden. Vanaf het begin van het fosfaatrechtenstelsel is er onduidelijkheid over de reikwijdte van het stelsel. Officieel is het alleen bedoeld voor melkvee. Maar bij de uitvoering bleek volgens de minister dat de definitie op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. De discussie ging vooral over het jongvee. Er zijn meerdere rechtszaken over gevoerd.

Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is op 20 juli 2018 de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee in werking getreden. Maar op 16 april 2019 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de in de beleidsregel gehanteerde interpretatie van het begrip melkvee een beperking is van de in de wet vastgelegde definitie. Dit is volgens het CBb niet toegestaan met als gevolg dat er opnieuw onduidelijkheid ontstond over de afbakening van het begrip 'melkvee' en de reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel.


In wet verankerd

Om dit probleem op te lossen, wordt daarom in de wet verankerd voor welk jongvee fosfaatrechten nodig zijn. Het wetsvoorstel volgt dezelfde afbakening als de in 2018 ontworpen beleidsregel. Voor jongvee dat niet wordt gehouden voor de melkveehouderij, zijn alleen fosfaatrechten nodig als de dieren een kalf krijgen of bestemd zijn om een kalf te krijgen.

Ook is er een uitzondering voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Voor deze dieren geldt sinds oktober 2018 ook al een vrijstellingsregeling. Dit wetsvoorstel bestendigt die uitzondering, zodat jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten kan blijven.


Hoogst haalbare

Volgens voorzitter Wouter Hartendorf van LTO-vakgroep Vleesveehouderij is de wetswijziging het hoogst haalbare en geeft het in ieder geval de gewenste duidelijkheid. 'Dit zijn de spelregels waarmee we het moeten doen, maar niet voor alle bedrijven is dit een werkbare oplossing. Het beperkt een deel van het ondernemerschap. Sommige fokkers bepalen liever pas in een later stadium of een kalf bestemd is voor de fokkerij of voor mesterij. Er blijft een spanningsveld bestaan.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer