Maisteelt zonder glyfosaat en weinig grondbewerking

De ondergrondse strokenploeg van Henk Pol uit Uffelte en de inzet van de Zasso elektrische onkruidbestrijder kan zorgen voor maisteelt in blijvend grasland met minimale grondbewerking en zonder glyfostaat.

Maisteelt+zonder+glyfosaat+en+weinig+grondbewerking
© Han Reindsen

Twee Drentse melkveehouders gaan dit jaar met deze wijze van werken aan de slag. De resultaten van de proefvelden zullen pas in het najaar bekend zijn. Voor zover de corona-situatie het toelaat, zullen tijdens het groeiseizoen mogelijkheden worden aangeboden om de proefvelden te bezoeken.

De afgelopen jaren is er in Drenthe in opeenvolgende projecten gewerkt aan het ontwikkelen van snijmaisteelt na grasland op basis van een niet kerende grondbewerking. Waar in het begin de aandacht vooral uitging naar de zaaibedbereiding en het zaaien in stroken, komt het accent langzamerhand steeds meer te liggen op het vinden van betrouwbare chemie-vrije alternatieven voor glyfosaat en het leren benutten van biologische mechanismen.


Mais in grasstoppel

Zo’n 25 jaar geleden ontwikkelde (toenmalig) melkveehouder Henk Pol uit Drenthe een strokenfrees voor het zaaien van mais in een grasstoppel. Deze techniek, waarbij de grond alleen wordt bewerkt waar dat nodig is, wordt nog steeds toegepast.

In 2015 bedacht Pol de ondergrondse strokenploeg die niet alleen een zaaigeul maakt, maar ook een brede strook grond onder de zode losmaakt. De zode blijft daarbij intact, maar de maïswortels krijgen meer ruimte en het waterbergend vermogen van de ondergrond is aanzienlijk groter. Met hulp van diverse partijen, waaronder de Provincie Drenthe, het Mesdag Zuivelfonds en LTO Noord, is het prototype na 2015 doorontwikkeld tot de huidige Pol-Zinger Strokenfreesploeg.

Het voordeel van een intact blijvende zode is dat er minder organische stof en mineralen verloren gaan en dat het bodemleven en de bodemstructuur nauwelijks te lijden hebben. Voor het behoud van de maisopbrengst is het echter van belang dat het gras de jonge maisplantjes niet verdringt. Het doodspuiten van de zode is daarvoor een zeer bedrijfszekere manier, maar wel een manier die door steeds meer partijen als ongewenst wordt beschouwd.


Tweejarig project

Vandaar dat in 2018 gestart is met het tweejarige POP3-project ‘Maisteelt in blijvend grasland, klimaatvriendelijk én vrij van glyfosaat in Drenthe’. Projectpartners zijn de melkveebedrijven Linthorst en Dunning Sijne uit Ruinerwold, Henk Pol, het Louis Bolk Instituut, veredelingsbedrijf Nordic Maize Breeding en Weister Klap Advies.

Het project heeft als hoofdvraag hoe je een teeltsysteem voor maïs na grasland kunt inrichten zonder gebruik van glyfosaat, maar wel met minimale grondbewerking en maximaal behoud van de graszode. De concurrentie tussen gras en mais, de invloed die licht, water en nutriënten daarop hebben en eventuele meetbare effecten van een chemievrije teelt op residuen in de bodem zijn daarbij belangrijke deelonderwerpen.

In 2019 werd er geëxperimenteerd met het (in diverse frequenties) maaien van het gras tussen de maïsrijen, mulchen en elektrocuteren van de zode. De resultaten zijn gebruikt voor de keuzes van de meest belovende behandelingen voor de proeven van dit jaar.


Effecten bodemleven

Dit jaar wordt op beide melkveebedrijven het effect van mulchen (volvelds, tussen de rijen en in de rijen) vergeleken met het effect van het doodspuiten of het met maaien korthouden van de zode. Verder wordt elektrocutiesysteem van Zasso ingezet, waarbij we ook kritisch kijken naar effecten op het bodemleven, en wordt een strook aangelegd waar in plaats van Roundup een selectief grassenmiddel zal worden toegepast. Het onderzoek naar de concurrentiemechanismen tussen gras en mais krijgt vorm door plaatselijk extra stikstof, extra water of een combinatie van deze twee toe te dienen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
Meer weer