Mest+en+maiszaad+in+%C3%A9%C3%A9n+werkgang++ingebracht
Achtergrond
© Frits Huiden

Mest en maiszaad in één werkgang ingebracht

Mais zaaien en drijfmest toedienen in de rij in één werkgang wordt al gedaan sinds 2002. Echt opgang maakte de teeltwijze niet. Maar dat lijkt ondertussen te veranderen en niet alleen door de verplichting van rijenbemesting op zandgrond.

Het is logistiek een uitdaging om mest en zaad tegelijk op dezelfde plek te krijgen. Zeker met weinig zaaibare dagen. Met bemesten kun je veel eerder beginnen en zaaien heeft meer capaciteit. Daarbij speelt het gewicht van bemesters op een zaaibed een rol. Deze obstakels hielden de rem op de techniek.

Het verbod in 2014 voor derogatiebedrijven om fosfaatkunstmest aan te voeren, gaf wel een impuls aan rijenbemesting met drijfmest. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn verplicht rijenbemesting in 2021 op zand- en lössgrond en kan de techniek definitief laten doorbreken.

De verkoop van reguliere zaaimachines zakte al in. Veel loonwerkers experimenteren met de rijenbemesting. Tank, zelfrijder, sleepslangen of twee werkgangen met gps. Alles komt langs.

Ik laat dit al 15 jaar op deze manier doen en zie echt meerwaarde

Melkveehouder Piet Oudshoorn

Ook op klei en veen

Ook op klei- en veengrond waar de verplichting niet geldt, stijgt de interesse. Reden voor Loonbedrijf Stigter in het Utrechtse Snelrewaard, met vooral klanten op klei- en veengrond, om te investeren in de techniek. Stigter verbouwde zelf een achtrijige Monosem-maiszaaimachine en monteerde deze aan een Schouten-sleepslangsysteem.


Om de grond weer aan te drukken ontwierp Stigter zelf een looprol na elk element.
Om de grond weer aan te drukken ontwierp Stigter zelf een looprol na elk element. © Frits Huiden

Het bedrijf werkte eerder met een ander systeem maar nu het areaal gegroeid is tot zo'n 80 hectare en ontwikkelde Stigter een eigen combinatie. Verschil met de vorige combinatie is dat de mest nu na het zaad in de grond wordt gebracht. Op 10 centimeter van de zaadrij zit aan elke kant een mestuitloop. Om de grond weer aan te drukken ontwierp Stigter zelf een looprol achter elk element. Deze is omhoog te klappen bij geren en overlap.


Minimale insporing

Afhankelijk van het zaaibed lukt het om naast 20 kuub water nog eens 50 kuub mest in te brengen. Met een tussenpomp is dat bijna 4 kilometer ver te verpompen. De MF 7616 Dyna VT met RTK gps weegt met haspel en bemester zo'n 10 ton en staat op 1050 banden met 0,8 bar. Minimale bodemdruk dus in vergelijking met een tank.

'Het resultaat is goed. Maar de grond moet niet te fijn en los zijn, want dan past de mest niet in de gleuf', vertelt chauffeur Adrie van Es. Stigter rekent een tarief van 205 euro per uur voor het bemesten en 62,50 euro per hectare voor het zaaien.

Melkveehouder Piet Oudshoorn in Snelrewaard heeft dit jaar 6 hectare kleigrond laten zaaien en bemesten met een gift van 50 kuub. Hij zou niet meer terug willen naar volvelds bemesten. 'Ik laat dit al 15 jaar op deze manier doen en zie echt meerwaarde. De mest is direct beschikbaar en de opbrengst is altijd goed geweest.

'Het enige nadeel is dat het een hele organisatie is om zaad en mest gelijktijdig bij elkaar te krijgen. Dat kun je dus beter aan de loonwerker overlaten.' Oudshoorn drukt de grond na het zaaien aan met een cambridgerol. 'Daarvoor moet je het perceel wel een dag langer laten drogen want je brengt veel vocht in de grond.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer