Veehouderij+gebruikte+minder+mengvoer+in+2019
Nieuws
© Twan Wiermans

Veehouderij gebruikte minder mengvoer in 2019

De afzet van mengvoer is in 2019 licht gekrompen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). De totale afzet daalde naar ruim 11,9 miljoen ton.

De afzet daalde in de grootste diercategorieën, in de rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Voor een verklaring van de afname verwijst Nevedi naar CBS-statistieken die worden verkregen door middel van de meitelling. In de rundveehouderij is het aantal dieren met 3 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.Deze afname van het aantal dieren is slechts in beperkte mate terug te vinden in de afzet van mengvoer. Nevedi schat in dat melkvee meer krachtvoer krijgt per dier om een hoge melkproductie te behouden. Bovendien is het aantal melkrunderen in de loop van 2019 weer toegenomen.

Een afname in de varkenshouderij is volgens Nevedi wellicht te verklaren doordat dat bedrijven die stoppen mogelijk relatief veel menvoer voeren en minder dan gemiddeld gebruikmaken van brijvoer en enkelvoudige droge en vochtrijke voeders. Het aantal varkens is in 2019 wel minder afgenomen dan verwacht, door de hoge varkensprijs. Deze hoge prijs komt door tekorten aan varkensvlees in Azië, in verband met de Afrikaanse varkenspest.


Leghennen

In de pluimveehouderij is vooral een afname gezien van het aantal leghennen. Bij vleeskuikens is de marktsituatie volgens Nevedi minder ongunstig. Daar is dan ook een geringere afname.

Nevedi vertegenwoordigt 95 procent van de totale mengvoerafzet in Nederland. Voor 2020 verwacht Nevedi dat de ingezette lichte daling voortzet. Door de uitbraak van Covid-19 is het echter een lastig te voorspellen jaar, volgens de organisatie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 1°
  10 %
Meer weer