PBL%3A+%27Biomassa+noodzakelijk+voor+energietransitie%27
Nieuws
© Haijo Dodde

PBL: 'Biomassa noodzakelijk voor energietransitie'

Voor biomassa is een belangrijke rol weggelegd in een duurzame economie. Wel moet het gebruik ervan goed worden afgebakend. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het kabinet.

Het kabinet had het PBL gevraagd een studie te verrichten naar de vraag of biomassa kan helpen om de klimaatdoelen te halen. Daarover zijn de meningen verdeeld. Vooral de verbranding van hout en ander biologisch materiaal om energie op te wekken roept veel weerstand op.

Het PBL concludeert in de studie dat de overgang naar groenere energie moeilijk haalbaar is met alleen zonne- en windenergie. Wel noemt de studie een aantal risico's die gepaard gaan met de winning van biomassa.


Zo is het verlies van biodiversiteit een reëel risico en moet er behoedzaam worden omgegaan met schaarse landbouwgrond. Daarnaast moet de handel in biomassa eerlijk en transparant zijn en moeten luchtkwaliteit en gezondheidseffecten worden meegenomen.

Vanuit de milieuorganisaties is kritiek op de studie. Directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland noemt het tegenover het ANP een laf en PBL-onwaardig rapport. Hij vindt het onacceptabel dat het aandeel biomassa verder zou groeien.


Stoppen met kappen

'Niet alleen vanwege de natuurcrisis waarin we zitten. We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatcrisis te beteugelen. Dat betekent stoppen met het kappen van bossen. Zolang er geen garantie wordt gegeven dat biomassa onze biodiversiteit niet vernietigt, leidt de inzet van biomassa tot verergering van de klimaatcrisis', aldus Thijssen.

Het PBL heeft de studie niet alleen uitgevoerd. Tijdens bijeenkomsten, interviews en een online consultatie konden bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hun kennis en inzichten delen. Deze ingebrachte argumenten zijn getoetst aan meer dan 400 studies en rapporten die zijn aangedragen door de stakeholders en voortkomen uit eigen literatuuronderzoek.Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer