Aanmelding+aanvullende+steunmaatregelen+opengesteld
Nieuws
© Johan Wissink

Aanmelding aanvullende steunmaatregelen opengesteld

De aanmelding voor aanvullende steun voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen is opengesteld. De regeling is bedoeld om omzetschade door de coronamaatregelen voor een deel te compenseren.

De regeling is nog niet definitief. De Europese Commissie moet Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nog goedkeuren. Aanvragen kan al wel op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat kan vanaf nu tot en met 4 juni 2020.

Voor bedrijven in de sierteeltsector en in bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is een van de voorwaarden dat er tussen 12 maart en 11 juni 2020 meer dan 30 procent verlies van omzet of brutowinst was door de coronamaatregelen. Er wordt vervolgens 70 procent van de omzetschade vergoed, met een maximumbedrag per bedrijf afhankelijk van de gemiddelde omzet in de periode van 12 maart – 11 juni in 2017-2018-2019.


Fritesaardappelen

Voor telers van fritesaardappelen is een van de voorwaarden voor de tegemoetkoming dat akkerbouwers aardappelen in voorraad hebben die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 60 euro per ton. De vergoeding is maximaal 40 procent van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020, met een maximumbedrag van 150.000 euro per bedrijf.

Andere financiële steun voor dezelfde schade wordt van deze aanvullende regeling afgetrokken. Bijvoorbeeld een andere tegemoetkoming, zoals NOW en TOGS of geld van de verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee en worden dus niet in mindering gebracht. Voor beide regelingen geldt dat de vergoeding voor iedereen verlaagd wordt als er wordt overtekend op de budgetten van respectievelijk 600 en 50 miljoen euro.


Voorschot

Na aanmelding volgt binnen vijf werkdagen een tegemoetkoming als voorschot, mits de regeling door de Europese Commissie is goedgekeurd en is gepubliceerd in de Staatscourant, aldus RVO.nl. Bij bedrijven in de sierteeltsector en bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is het voorschot de helft, bij fritesaardappeltelers 30 procent. De rest krijgen ondernemers na ontvangst van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken.

Omdat boeren in alle sectoren nu liquiditeitsproblemen hebben of mogelijk snel zullen krijgen, heeft het kabinet in overleg met de Europese Commissie besloten dat vanaf 1 juli 2020 een nationale vooruitbetaling van 80 procent van de directe inkomenssteun kan plaatsvinden. Dit is zo spoedig als mogelijk nadat de GLB-aanvragen voor de directe inkomenssteun bij RVO.nl binnen zijn. Met deze betaling wordt in de meeste gevallen de GLB-inkomenssteun vijf maanden nationaal voorgefinancierd.


Kartelverbod niet van toepassing

De Europese Commissie heeft de in de GMO-verordening (gemeenschappelijke markt ordening) opgenomen mogelijkheid van het crisiskartel geactiveerd voor zuivel, aardappelen en een aantal sierteeltproducten. Deze maatregel maakt het mogelijk dat bij ernstige marktverstoringen het kartelverbod niet van toepassing is op overeenkomsten en besluiten van landbouwers, verenigingen van landbouwers of erkende producentenorganisaties en erkende brancheorganisaties in de landbouw.

Voorwaarde is wel dat de overeenkomsten en besluiten de goede werking van de interne markt niet ondermijnen en uitsluitend tot doel hebben om de betreffende sector te stabiliseren. Het gaat hierbij om vrijwillige afspraken. Prijsafspraken en afspraken over marktverdeling vallen niet onder de maatregel.


Zeer welkom

Deze aanvullende steunmaatregelen zijn wat LTO Nederland betreft zeer welkom. Het kabinet heeft hiermee oog voor de enorme impact die de crisis op ondernemers heeft. Bovendien is er erg snel gehandeld. Tegelijkertijd blijft de realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo'n omvang zijn, dat ze hier nog niet mee zijn opgelost.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 16°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
 • Dinsdag
  23° / 15°
  70 %
Meer weer