Meststoffen+Nederland+strijdt+tegen+taboe+op+kunstmest
Interview
© Nieuwe Oogst

Meststoffen Nederland strijdt tegen taboe op kunstmest

Directeur Reinier Gerrits van Meststoffen Nederland strijdt tegen het taboe dat op kunstmest lijkt te rusten. Volgens landbouwminister Carola Schouten past het niet bij kringlooplandbouw.

Lukt het om de discussie te laten kantelen?

'De minister zei helemaal van kunstmest af te willen, maar dat scherpe kantje is er wel vanaf. Vorig jaar hebben wij de visie 'Kunstmest 4.0' gepresenteerd, waarin wij stellen dat kunstmest een aanvulling is op organische mest. Kunstmest kan deels een organische oorsprong hebben.'

Willen we zonder stikstofkunstmest, dan is twee keer zoveel areaal nodig

Reinier Gerrits, directeur van Meststoffen Nederland

Welke vooroordelen moet u overwinnen?

'Veel mensen denken dat onze plantaardige en dierlijke productie zonder inbreng van mineralen zou kunnen. Maar met alleen dierlijke mest komen we er niet in Nederland. Bovendien halen we met veevoer veel mineralen van buiten. Willen we zonder stikstofkunstmest, dan is twee keer zoveel areaal nodig. De helft daarvan voor stikstofbindende gewassen die we als bemester kunnen inzetten. Dan houden we de productie op peil.'

In hoeverre is deze industrie al circulair?

'Fabrikanten en leveranciers hebben als doel om meer circulaire grondstoffen te gaan benutten. Er wordt fosfaat gewonnen uit verbrandingsassen, rioolzuivering en mestinstallaties en restwarmte en CO2 geleverd aan kassen. Stikstofkunstmest kent een specifieke uitdaging. Daarvoor is veel energie nodig.'

Welke stappen worden daarin gezet?

'De eerste stikstofkunstmest werd gemaakt met een vlamboog. Het proces is ontwikkeld in Noorwegen waar ze beschikken over waterkrachtenergie. Later stapte de industrie over op een efficiënter proces met fossiele brandstoffen. Dat staat nu ter discussie. Er is nu een productieproces in ontwikkeling met groene stroom. Daarmee is de cirkel weer rond.'

Hoe gaat uw campagne verder?

'We zijn actief in het Nationaal Programma Landbouwbodems en hebben het systeem van mineralengebruik in de landbouw in kaart gebracht. Op 28 september houden we een bijeenkomst waar we het eerlijke gesprek over kunstmest voeren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer