Gebruikte+meststof+bepalend+voor+verzuring+grond
Nieuws
© Harry Tielman

Gebruikte meststof bepalend voor verzuring grond

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) adviseert gewastelers om op kalkarme gronden rekening te houden met de verzurende werking van meststoffen. De mate van verzuring verschilt per meststof.

Kalkarme gronden verzuren geleidelijk. Ze moeten daarom regelmatig worden bekalkt om de pH-waarde van de bodem op het gewenste niveau te houden. De optimale pH-waarde is afhankelijk van de grondsoort en het bouwplan.

Verzuring van de bodem is volgens CBAV het gevolg van verschillende processen, waaronder uitspoeling van kalk uit de bouwvoor, zure depositie en bemesting. Vooral de omzetting van ammonium in nitraat (nitrificatie) en de opname van ammonium door plantenwortels leidt tot verzuring.

Chemische samenstelling

Veel kunstmeststoffen werken verzurend. De mate waarin, verschilt tussen de meststoffen en hangt af van de chemische samenstelling van de meststof, gewasopname en processen in de bodem. Meststoffen op basis van ammonium en ureum werken sterk verzurend. Dit geldt ook voor circulaire meststoffen op basis van ammonium, zoals spuiwater.

Er zijn ook meststoffen die basisch werken ofwel pH-verhogend. Voorbeelden hiervan zijn nitraathoudende meststoffen, zoals kalksalpeter en kalisalpeter. De verzurende of basische werking van minerale meststoffen wordt uitgedrukt in basenequivalenten per 100 kilo meststof.

Verzuring compenseren

Aan de hand van de toegediende hoeveelheid meststof en de hoeveelheid basenequivalenten kunnen gewastelers berekenen hoeveel kalk nodig is om de verzurende werking te compenseren. Meer informatie over de verzurende werking van meststoffen is te lezen op de website van CBAV.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer