Vier akkerbouwers werken samen op Noord-Beveland

'Met elkaar kun je meer van het werk genieten', vindt Michael Schippers. Ruim tien jaar geleden besloot hij met drie collega-akkerbouwers om hun akkerbouwactiviteiten samen te voegen tot één bedrijf: Nieuw Campen.

Vier+akkerbouwers+werken+samen+op+Noord%2DBeveland
© Haijo Dodde

Het is voorjaar en het barst van de activiteiten bij akkerbouwbedrijf Nieuw Campen in Kamperland. Toch heeft Michael Schippers wel even tijd om te praten. Het voorjaarswerk gaat gewoon door. 'Collega Kees de Koning zaait luzerne. Mijn dochter Michelle en mijn andere collega Rudi de Kam zijn pasgezaaide suikerbieten en uien aan het rollen. Medewerker Simon begint met het poten van een nieuw aardappelperceel net buiten het dorp. Zelf ga ik straks tarwe spuiten, als de wind wat gaat liggen.'

Het feit dat hij ontspannen kan zijn ondanks alle drukte, was voor Schippers een belangrijke reden om de samenwerking te zoeken met enkele collega-akkerbouwers. 'Het begon in de tijd dat mijn vader minder ging doen op ons bedrijf. Ik bewerkte toen 130 hectare land en was altijd druk met ploegen en zaaien en alle andere dingen. Naast mij zag ik de buurman bezig. Die was ook druk aan het ploegen en zaaien. Toen dacht ik: dat kan anders.'

Koppen bij elkaar

Met drie buurmannen heeft Schippers de koppen bij elkaar gestoken. Na een jaar proefdraaien in 2008, is Nieuw Campen vanaf 2009 als één bedrijf gestart. Schippers werkt samen met zijn vennoten De Koning, De Kam en Kowim Noordhoek. De vof heeft één vaste medewerker.

Het gaat in overleg weleens hard tegen hard, maar we zijn altijd open en eerlijk tegen elkaar

Michael Schippers, akkerbouwbedrijf nieuw Campen in Kamperland

Het areaal van 350 hectare is verdeeld over dertig percelen in zes polders rond Kamperland. Het bouwplan met 1-op-5-rotatie bestaat uit consumptieaardappelen, suikerbieten, tarwe, graszaad, vlas, luzerne, wintergerst en zaaiuien. Daarnaast heeft het bedrijf in stroken 25 hectare aan vogelakkers aangelegd. Verder liggen er 6 kilometer bloemranden rond percelen die grenzen aan fietspaden.

Biodiversiteit

'De akkerranden doen we samen met Stichting Akkerleven als onderdeel van de agrarische natuurvereniging Poldernatuur Zeeland, met steun van de provincie. Voor de bloemenranden krijgen we compensatie van gemeente Noord-Beveland. Verder werken we mee aan het Europese project 'Fabulous Farmers' voor stimulering van de biodiversiteit. In het kader van dit project hebben we dit jaar stroken phacelia als bankerfields op de spuitpaden tussen de uien gezaaid. Dit is bedoeld om de biologische bestrijding van trips te stimuleren.'

Schippers zegt dat deelname aan de projecten behalve een bijdrage aan de verduurzaming voor Nieuw Campen ook een vaste inkomstenbron is, naast de verkoop van de akkerbouwgewassen. 'Financieel doen we alles wat te maken heeft met het akkerbouwbedrijf samen. Overige activiteiten zoals een eigen windmolen of een minicamping is voor ieders eigen rekening. Als vennoten rekenen we een vergoeding voor de ingebrachte uren. Later verrekenen we de financiën op basis van de hectares die we afzonderlijk inbrengen.'

Taakverdeling

In het bedrijf heeft iedereen zijn eigen taken. De een doet de administratie en betaalt rekeningen, de ander zorgt dat de registratie en werkplanning op orde is. Schippers is vooral de algemene regelaar en verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop. Volgens hem zijn goed overleg en een duidelijke communicatie de basis van het succes van de samenwerking.

Michael Schippers is de algemene regelaar.
Michael Schippers is de algemene regelaar. © Haijo Dodde

'Niemand gaat zomaar zijn eigen gang. Elke ochtend drinken we samen koffie en bespreken we wat de plannen zijn. Verder hebben we op elke eerste maandag van de maand een overleg om lopende zaken en eventuele veranderingen door te spreken. Het gaat weleens hard tegen hard, maar we zijn altijd open en eerlijk tegen elkaar. Dat is van grote meerwaarde. Uiteindelijk geeft samenwerken ons bedrijf meer slagkracht, maar het is vooral ook een stuk gezelliger.'

Over de verkoop van de geoogste producten houdt Schippers nauw contact met zijn medevennoten. Hij zegt dat ze in de afzet geleidelijk kiezen voor meer zekerheid. 'Eerst verkochten we de aardappelen voor twee derde vrij en voor een derde op contract. Nu spreken we een vaste hectareprijs af met onze afnemer. Voor de uien bekijken we nog wel wat de vrije markt biedt.' Zowel voor aardappelen als uien heeft de vof opslagcapaciteit op verschillende locaties.

Elfscharige ecoploeg

De mechanisatie is goed op orde, laat Schippers weten. De laatste jaren is geïnvesteerd in een nieuwe combinatie voor de inzaai van granen, luzerne en groenbemesters. Verder werkt het bedrijf sinds drie jaar met een elfscharige ecoploeg en een diepspitmachine om percelen met storende lagen op te knappen.

'De meeste werkzaamheden doen we zelf. Bieten rooien besteden we uit en de laatste drie jaar doen we dat ook met het dorsen van granen. We hebben daarvoor een goede prijs afgesproken. Het geeft ons meer ruimte in een periode dat ook de oogst van andere gewassen op gang komt.'

Champost draagt bij aan de bodemverbetering.
Champost draagt bij aan de bodemverbetering. © Haijo Dodde

Veel aandacht voor bodemverbetering
Het is gortdroog op Noord-Beveland en de structuur is niet optimaal voor het voorjaarswerk. Bijkomend probleem voor akkerbouwbedrijf Nieuw Campen is de beschikbaarheid van zoetwater. 'Beregenen of irrigeren is geen optie. Wij doen er alles aan om de vochthoudendheid van onze percelen te verbeteren', zegt Michael Schippers. De percelen variëren in afslibbaarheid van 20 tot 70 procent. In het bouwplan voert de vof standaard champost aan op de graan- en graszaadstoppels. Verder wordt de ruimte voor groenbemesters optimaal benut. Alle inspanningen zijn erop gericht om de organische stof in de bodem op niveau te houden en om het bodemleven te stimuleren. De grond is keihard en vooral op zware percelen zeer kluiterig, laat Schippers zien. Extra bewerkingen zijn nodig om een goed zaaibed te maken. 'We hebben bewust even gewacht met het zaaien van de uien en de suikerbieten. Het is voor ons nu te hopen dat er volgende week voldoende neerslag valt om het zaad gelijkmatig te laten kiemen.'


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer