Steun voor glastuinder die omschakelt op ledverlichting

Er komt een stimuleringsregeling voor ledverlichting in de glastuinbouw. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekendgemaakt. De regeling maakt deel uit van een groot aantal maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

De maatregel bestaat uit toe op subsidiëring via de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-)regeling. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum ledverlichting (eventueel op gelijkstroom) met een equivalente lichtopbrengst. Met deze maatregel kan circa 0,05 Mton CO2 worden gereduceerd.

Het kabinet zegt zich te realiseren dat de impact van de coronacrisis voor de glastuinbouw groot is, maar wil de sector toch deze subsidiemogelijkheid bieden. Deze regeling wordt de komende maanden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit veder uitgewerkt.


De maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, worden gedaan om aan de doelstellingen van het zogeheten Urgenda-vonnis te voldoen. Dit houdt in dat de Staat ervoor moet zorgen dat het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25 procent lager is ten opzichte van 1990.

Extra budget SDE+

Wiebes maakte ook bekend dat er extra geld komt voor de stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE+. Deze maatregel ziet toe op het ophogen van het budget voor de voorjaarsronde met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. Dit is reeds aangekondigd door het Kabinet in de Kamerbrief van 4 maart. Met deze maatregel is er meer geld beschikbaar voor onder meer zon op dak en kan circa 0,4 Mton CO2 worden gereduceerd.

Verder maakt het kabinet werk van een stimuleringsregeling voor biobased plastics. De maatregel ziet toe op meer toepassing van biobased en gerecyclede plastics. Daarbij wordt gestuurd op een betere kwaliteit van het gerecyclede materiaal zodat het toegepast kan worden. De maatregel vraagt om wettelijke verankering en afstemming met Europa in het kader van de interne markt. Tegelijkertijd wordt onderzocht of en hoe tot een hergebruiksdoelstelling te komen.

Vooruitlopend op beide maatregelen wordt ingezet op voortvarende uitvoering van het Nederlandse en Europese Plastic Pact waar beide elementen al in terugkomen. Met deze maatregel kan op termijn naar schatting 0,15 Mton CO2 in 2025 en 0,30 Mton CO2 in 2030 worden gereduceerd.

Effecten Corona

Bij de brief die minister Wiebes naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zat ook een verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de effecten van het coronavirus op de CO2-uitstoot. In oktober volgt een meer nauwkeurige raming. De afname van broeikasgasemissies door de coronacrisis is het omvangrijkst in de industrie, het transport en de elektriciteitsvraag. In de gebouwde omgeving is er van geen afname sprake.

In de landbouw is de afname klein. Er is weliswaar een productieafname van 3 procent door de coronacrisis. In de glastuinbouw bedraagt de productiedaling 5 procent en in de akkerbouw en veeteelt 1 procent. Dat resulteert voor de glastuinbouw in een emissiereductie van 0,4 Mton CO2 (5 procent van 8,2 Mton). Voor de overige sectoren is de emissieafname nihil, want de veestapel of de mestverwerking is nagenoeg ongewijzigd, stelt PBL.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer