CDA: Stikstofpakket biedt kansen aan boeren, economie en natuur

Stikstof mag in de toekomst geen drempel vormen voor economische ontwikkeling, laat het CDA weten, in reactie op het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Ook is de partij kritisch op het ‘keurmerk’ Natura-2000.

CDA%3A+Stikstofpakket+biedt+kansen+aan+boeren%2C++economie+en+natuur
© Nieuwe Oogst

CDA-Kamerlid Jaco Geurts: ‘Het CDA vindt dat deze aanpak perspectief biedt aan zowel natuurbeheer als de economie. Met forse investeringen in innovatie, ruimte voor eigen ondernemerschap en maatwerk. Alleen op die manier kunnen we met elkaar het stikstofprobleem oplossen.’

Op basis van deze aanpak zal het kabinet toewerken naar de streefdoelen voor natuurbehoud en -herstel die voor 2030 zijn gesteld, stelt de partij. ‘Bovendien is het goed dat hiermee wordt voldaan aan de uitspraak van Raad van State, die vorig jaar aangaf dat de PAS niet meer mocht worden gebruikt om vergunningen te verlenen voor economische activiteiten.’

Andere sectoren moeten helpen

Iedere sector moet een steentje bijdragen vind de van oudsher boerenpartij, die er op wijst dat we leven in een dichtbevolkt landje met een sterke verstedelijking en grote druk op de ruimte. ‘Iedereen wil ook in de toekomst kunnen wonen, werken en genieten van de natuur en onze groene weilanden.’

‘Wij steunen de minister volledig bij haar inzet om meldingen legaal te houden en dat er geen vergunningen aangevraagd hoeven te worden voor bemesten en beweiden.’

CDA-Kamerlid Jaco Geurts

Voor het CDA blijft voorop staan dat iedere sector helpt met het oplossen van de stikstofproblematiek, en het kabinet nadrukkelijk oog heeft voor de sectoren die direct werden geconfronteerd met de uitspraak van de rechter.

Geurts: ‘Niet alleen voor onze boeren en boerinnen, die werken in een sector die van groot belang is voor een vitaal platteland en gezond voedsel van eigen bodem, maar ook voor onze families en vrienden die werkzaam zijn in de bouw of op zoek zijn naar een betaalbare woning.’

Investeringen kunnen terugverdienen

‘Het is voor het CDA dan ook belangrijk dat het kabinet aangeeft alle relevante sectoren nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarnaast kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd als dat nodig is.’

Het CDA zegt te willen staan voor ‘onze’ agrarische familie- en gezinsbedrijven. Zij zijn het die alle Nederlanders iedere dag weer van gezond, duurzaam en veilig voedsel voorzien, duidt de partij. ‘Zij zijn bovendien de beheerders van ons landschap.

‘Het is dan ook meer dan terecht dat het kabinet inziet dat de stikstofaanpak alleen kan werken als boeren investeringen kunnen terugverdienen. Maar ook eigen keuzes kunnen maken die passend zijn bij hun bedrijf en situatie, met voldoende ontwikkelingsruimte.’

Veevoer

Daar wordt bijvoorbeeld invulling aan gegeven door beschikbaarheid van landbouwgrond in de melkveehouderij te bevorderen en het mee-investeren in stallen, constateert het CDA.

De coalitiepartner noemt het goed dat dat er 73 miljoen euro beschikbaar komt voor veevoer, werkbare afspraken en dat de aanpassing geen gevolgen mag hebben voor diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en afzetbelangen.

Geurts: ‘Als er een sector is die al tientallen jaren hard werkt aan stikstofreductie, is het wel de landbouw. Sinds 1990 is de uitstoot reeds met 64 procent afgenomen. Ik ben het met de minister eens dat we onze boeren harder nodig hebben dan ooit om te helpen met de stikstofoplossing.’

Kansen bieden

Maar dan moeten zij wel een eerlijke boterham kunnen verdienen, bepleit de boerenpoliticus. ‘Het staat of valt met een eerlijk verdienmodel. Goed dat het kabinet bereid is om fors mee te financieren.’

Voor innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechnieken komt 452 miljoen euro voor de veehouderij beschikbaar. Voor het stimuleren van mestverwerking naar hoogwaardige kunstmestvervangers komt 48 miljoen euro beschikbaar.

Wil een boer kiezen voor een andere bedrijfsvoering die bijdraagt aan stikstofreductie, dan is daarvoor een omschakelfonds beschikbaar (175 miljoen euro) die ingezet kan worden om een tijdelijke bijdrage aan de kasstroom te leveren of bij investeringen, zo blijkt uit de plannen.

Stoppers

‘Als boeren op vrijwillige basis willen stoppen, bijvoorbeeld omdat zij geen bedrijfsopvolging hebben, gaat de overheid een bijdrage van een miljard euro leveren aan een sociaal vangnet door middel van een landelijke beëindigingsregeling’, duidt Geurts. ‘Er komt geen gedwongen krimp.’

Het CDA zegt regelmatig aan te hebben gegeven te willen voorkomen dat de stikstofruimte op het platteland door industriële bedrijven wordt leeg gekocht of dat er mee gespeculeerd gaat worden.

‘Daarom heeft het CDA voorgesteld met een driepartijen-overeenkomst te gaan werken, om zodoende ‘cowboygedrag’ te voorkomen. Wij zijn verheugd dat de minister met de provincies het extern salderen in die richting gaat ontwikkelen met een fors aantal waarborgen.'

Bemesten en beweiden

‘Wij steunen de minister volledig bij haar inzet om meldingen legaal te houden en dat er geen vergunningen aangevraagd hoeven te worden voor bemesten en beweiden.’

Mocht blijken dat er ongewenste effecten optreden, dan zal direct ingegrepen worden, stelt de politicus. ‘Daarnaast wordt extern salderen maar voor één jaar opengesteld, waarna een grondige evaluatie plaatsvindt.’

Het CDA is tevens pleitbezorger van het versterken van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit, zegt CDA-Kamerlid Maurits von Martels: ‘Het is daarom een goede zaak dat samen met boeren wordt ingezet op meer agrarisch natuurbeheer, waarbij deze grond niet wordt aangewezen als Natura-2000 gebied of leidt tot uitbreiding van bestaande gebieden.’

Kritisch op Natura-2000

Tegelijkertijd is het CDA kritisch op het ‘keurmerk’ Natura-2000. ‘Het was voor ons een belangrijke voorwaarde dat het kabinet de doorlichting van de Natura-2000 gebieden in gang zou gaan zetten. We zien de uitkomsten hiervan graag spoedig tegemoet en zien volop mogelijkheden om tot een realistisch natuurbeleid te komen.’

Hij is blij dat de stikstofreductie niet leidt tot uitbreiding van deze gebieden. Herindeling en het tegengaan van versnippering zou de natuur in ons land juist kunnen versterken, voorziet het CDA.

‘Dat zou ook voor wonen en werken veelal een oplossing kunnen bieden. Daar valt nog een wereld te winnen. Deze gebieden moeten op zo’n manier worden ingericht, dat je weet dat de doelen haalbaar zijn onder Nederlandse omstandigheden’, besluit Von Martels.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer