FruitMasters+verbindt+zich+aan+Fruit+Tech+Campus
Nieuws
© VidiPhoto

FruitMasters verbindt zich aan Fruit Tech Campus

Fruitcoöperatie Royal FruitMasters, met 350 Nederlandse fruittelers in de gelederen en een sterke basis in Geldermalsen, start samen met Helicon Opleidingen & Aeres een Fruit Tech Campus.

Ook Rabobank, Van Kempen Koudetechniek, toeleverancier Abemec en Greefa, ontwikkelaar van sorteer- en verpakkingstechnologie, haken aan. Tezamen met Van Doorn Uitzendbureau, dat medewerkers uitzendt in de teelt- en pakstations.

Systeeminnovatie in de fruitteelt is hard nodig, concluderen alle partijen. Nieuwe manieren van telen, bewaren, sorteren en verpakken van fruit. Om dit te realiseren, geven Helicon Opleidingen en Aeres samen met het bedrijfsleven de aanzet tot een nieuwe campus.

Landelijke visie

Op de nieuwe opleiding wordt onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector in de brede regio Geldermalsen samengebracht. Maar wel met landelijke visie. Voorzitter Titia Bredée van het bestuurscollege van Helicon Opleidingen: 'We zien dat de markt vraagt om een verbinding tussen teelt en techniek. We gaan samen met Aeres daarom de teelt-techopleiding voor de medewerker van morgen maken met kennis van teelt, bewaren, sorteren en verpakken.'

Het is voor onze telers uit het hele land en FruitMasters van levensbelang dat we zorgen voor voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel

Kees de Kat, bestuursvoorzitter Royal FruitMasters

De campus is een samenwerking waar alle onderwijslijnen van vmbo tot en met hbo integraal aan de slag gaan met de nieuwe technologie voor systeeminnovatie in de fruitteelt.

Niet levensvatbaar

Eén van de conclusies uit de reeds afgeronde verkenning 'Fruitteelt Onderwijs in Geldermalsen' is dat het fruitteelt onderwijs niet levensvatbaar is in de huidige opzet. Het aantal inschrijvingen loopt naar nul, waardoor in de huidige vorm het fruitteelt onderwijs in Nederland verdwijnt.

Om de positie van de Nederlandse fruitteelt voor langere termijn te garanderen, zijn innovatieve ondernemers en goed gekwalificeerd personeel van belang, ziet de sector. Nieuwe samenwerkingen zijn nodig om vernieuwd en aansluitend onderwijs voor de fruitsector te realiseren.

Met de afronding van een brede en sectorale verkenning gaan Helicon Opleidingen en Aeres samen met het bedrijfsleven die uitdaging aan. Deze ontwikkeling wordt samengebracht in de Fruit Tech Campus.

Teelt en Tech

Om studenten aan te trekken tot de opleiding teelt is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis.

Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen deze samenwerking. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven 'voor de klas gaat staan', aldus de initiatiefnemers.

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen - met zijn teeltopleiding - en Aeres MBO/HBO - met agritechniek-profiel - gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken.

Vier weken werken

Stap één is dit op korte termijn vorm te geven in de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau. Dit in een vorm die beter lijkt aan te sluiten bij de markt, waarbij BBL-studenten een week naar school gaan en vervolgens vier weken aansluitend op het stagebedrijf werken.

Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie in de week dat de studenten intern zijn en is tevens efficiënter qua reistijd voor studenten die verder weg wonen. Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op sorteren en verpakken.

Voorzitter Bastiaan Pellikaan van het college van bestuur van Aeres. 'We gaan onze ervaringen met praktijkgericht onderwijs en onderzoek van vmbo tot en met hbo in agri & food nu ook inzetten in fruit. Hierbij gaan lectoren, practoren en hybride docenten, werkend voor of in het bedrijfsleven, een cruciale rol spelen bij het invullen van het onderwijs.'

Rol Royal FruitMasters

Bij deze onderwijsvernieuwing is inzet en kennis van het bedrijfsleven, zoals dat al in vele andere agri-sectoren gebeurt, cruciaal. 'Een collectief aan bedrijven maakt vernieuwing realiseerbaar en succesvol', zegt bestuursvoorzitter Kees de Kat van Royal FruitMasters. 'Innovatie in onderwijs en bedrijfsleven hoort hand in hand te gaan.

Hij is dan ook trots op de lancering van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen als hart van de fruitteelt in Nederland. 'Het is voor onze telers uit het hele land en FruitMasters als onderdeel van deze regio van levensbelang dat we zorgen voor voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel met kennis van teelt, techniek, big data en robotisering.'

Ketenbrede samenwerking

'Met deze partners aan het begin van deze ontwikkeling is een ketenbrede publiek private samenwerking tot stand gekomen', zegt programma-manager Mireille Gijsberts van Fruit Tech Campus. 'Met thuis een onderneming in het fruit voel ik de uitdaging om aan voldoende en goed personeel te komen.'

Om met deze partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, 'de gouden driehoek', aan de slag te gaan om de Fruit Tech Campus te realiseren, noemt hij een fantastische uitdaging. 'Het biedt een enorm perspectief voor de sector en de regio.'

Een belangrijke stap in de vernieuwing van het onderwijs is nieuwe kennis en mogelijkheden versneld op te nemen in het onderwijsprogramma. Door de samenwerking met Proeftuin Randwijk, waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt, wordt deze kennis ontsloten.

Internationale kernpositie

Daarnaast zal Proeftuin Randwijk, net als de locaties van de partners, ingezet worden voor onderzoek door studenten. Op korte termijn zullen de partners hun faciliteiten als democentra en proeftuin toegankelijk maken voor praktijkleren en onderzoek binnen het onderwijs.

In diverse gesprekken met gemeente West Betuwe, waar Geldermalsen toebehoort, provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een zichtbaarheid voor de potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de ontwikkeling van de fruitsector in haar (inter)nationale positie.

Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe: 'Ook als gemeente pakken we de uitdaging graag op en gaan we samen van start met het ontwikkelen van een gebiedsvisie, waarbij de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus een enorm mooi fundament is voor de verdere ontwikkeling van het gebied en we als grootste fruitgemeente van Nederland kunnen laten zien wat we in huis hebben.'

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer