Knelpuntenlijst+gewasbescherming+in+glastuinbouw
Nieuws
© LLTB

Knelpuntenlijst gewasbescherming in glastuinbouw

Team Plantgezondheid werkt binnen Glastuinbouw Nederland aan oplossingen voor een groot aantal knelpunten op het gebied van gewasberscherming.

Onlangs is door de Coördinatoren Effectief Middelen en Maatregelenpakket (CEMP) een update gemaakt van de twaalf belangrijkste knelpunten in de glastuinbouw over de grote diversiteit aan gewasgroepen heen. Ook is een zevental gewasspecifieke knelpunten opgesteld. De lijst is onlangs teruggekoppeld en geaccordeerd door de Ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Het zal volgens Glastuinbouw Nederland duidelijk zijn dat er, naast deze relatief korte lijst van knelpunten, eigenlijk veel meer ziekten en plagen spelen. 'De diverse glastuinbouwondernemers ondervinden op dit moment daadwerkelijk een worsteling om ziekten en plagen in hun teelten afdoende te beheersen', stelt de organisatie. Deze ziet de lijst als een belangrijk handvat om met de diverse stakeholders, zoals toelatinghouders, onderzoekers en de overheid, het gesprek aan te gaan over hoe oplossingen te vinden voor deze knelpunten.

Fonds Kleine Toepassingen

De lijst vormt ook een goede leidraad om met producenten van gewasbeschermingsmiddelen of overige producten het gesprek aan te gaan. Hierbij wordt, indien de kosten het probleem zijn, soms een beroep gedaan op het Fonds Kleine Toepassingen. Om bijvoorbeeld residustudies in radijs of sla te realiseren.

Niet voor elk knelpunt zijn gewasbeschermingsmiddelen de oplossing. Daarnaast ontstaan er steeds nieuwe knelpunten door het krimpende pakket aan middelen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is het volgens Glastuinbouw Nederland zeer belangrijk met deze lijst input te kunnen geven aan bestaande en nieuwe onderzoeksrichtingen. Zo wordt het gewasbeschermingssysteem robuuster gemaakt.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer