Steenmarter grootste predator in Reitdiepdal

De steenmarter is in 2019 de belangrijkste predator geweest van weidevogelnesten in het Reitdiepdal en de Winsumermeeden. Bijna de helft van de predatiegevallen is toe te schrijven aan dit roofdier. Dat concluderen Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap na onderzoek.

Steenmarter+grootste+predator+in+Reitdiepdal
© Provincie Fryslân

Ook de zwarte kraai is een belangrijke nestpredator. De vos kwam niet voor. Een verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers het intensieve beheer van de vos in weidevogelgebieden. Er werden 91 nesten met cameravallen gevolgd. Bij 19 van deze nesten werd predatie als verliesoorzaak vastgesteld.


Bovendien concluderen de onderzoekers dat nestoverleving in Paddepoel, een van de twee gebieden in het Reitdiepdal, in 2019 voor zowel de grutto als de kievit onvoldoende was om de populatie op termijn in stand te houden.

Broedresultaat

Onderzoek in de Groningse gebieden werd gedaan omdat het broedresultaat van de weidevogels in deze gebieden achterloopt. Bij nazorgers, weidevogelboeren en beheerders bestaat de indruk dat ondanks het beheer van de vos en de zwarte kraai er een toename is van predatie van weidvogelnesten.

De partijen merken op dat 2019 een bijzonder jaar was vanwege de vele veldmuizen. Veldmuizen vormen een alternatieve voedselbron voor predatoren van weidevogels. Hierdoor kan de nestpredatie in 2019 minder zijn geweest dan in een jaar waar geen veldmuizenpiek optreedt. Om een representatief beeld van het nestsucces en de invloed van de predatie te krijgen, bevelen zij aan om over meerdere jaren onderzoek te doen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer