%27Cowboygedrag%27+Brabant+valt+slecht+bij+politiek+en+boer
Achtergrond
© VidiPhoto

'Cowboygedrag' Brabant valt slecht bij politiek en boer

De handelswijze van de provincie Noord-Brabant om zichzelf stikstofruimte toe te eigenen, is snoeihard veroordeeld door landbouwminister Carola Schouten, diverse politieke partijen en provinciebesturen. 'Het is cowboygedrag', oordeelden Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Jaco Geurts (CDA).

Toen bekend werd dat de provincie Noord-Brabant de stikstofruimte van vier veehouderijen in andere provincies had gekocht, brak er een storm van kritiek los. Brabant wil met deze overeenkomst, met ook nog twee Brabantse veehouders, een voorschot nemen op toekomstig beleid waarmee via extern salderen stikstofruimte kan worden verhandeld met andere sectoren.

De aankoop van de stikstofruimte van de zes veehouderijen is bedoeld ter compensatie van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk.

Demissionair bestuur

Saillant detail is dat het provinciebestuur van Noord-Brabant demissionair is. Het college van Brabant viel uiteen toen CDA Brabant de Brabantse Aanpak Stikstof en het bijhorende veehouderijbeleid niet wilde steunen. Sindsdien wordt gewerkt aan de vorming van een nieuw college, waar GroenLinks waarschijnlijk geen deel van zal uitmaken. Het huidige college let intussen op de winkel.

De schade die het college heeft aangericht is enorm

Hermen Vreugdenhil, Statenlid Noord-Brabant (ChristenUnie-SGP)

Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) wordt verantwoordelijk gehouden voor de deal met de veehouderijen. Op social media wordt schamper gereageerd op de handelswijze van de partij waarbij landbouw wordt ingeruild voor zware industrie. Ook in politiek Den Haag is afwijzend gereageerd op de werkwijze van Brabant. Schouten was verontwaardigd toen zij er kennis van nam. 'Ik vind het oncollegiaal en verwerp dit idee.'

Op basis van welke regelgeving?

Ook diverse Kamerleden reageerden verbolgen. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Jaco Geurts (CDA) noemen het 'cowboygedrag'. Ze vragen aan Schouten op basis van welke regelgeving de provincie dit kon doen, aangezien zij de mogelijkheid van extern salderen nog niet heeft opengezet.

Geurts en Dik-Faber willen ook weten of die andere provincies de betreffende stikstofruimte zelf niet nodig hebben voor bijvoorbeeld woningbouw of het veiligstellen van werkgelegenheid. Verder zijn er zorgen over een goede invulling van de vrijkomende agrarische bebouwing.

Speculeren met veehouderijen voorkomen

Deze week kwam ook Roelof Bisschop (SGP) met Kamervragen. Hij wil weten hoe de minister gaat voorkomen dat kapitaalkrachtige bedrijven uit andere sectoren gaan speculeren met veehouderijen. Ook vraagt hij Schouten hoe ze de ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven door medeoverheden wil tegengaan.

Moerdijk in Brabant, de plek waar Logistiek Park Moerdijk moet komen.
Moerdijk in Brabant, de plek waar Logistiek Park Moerdijk moet komen. © ANP Persbureau

Met deze vragen verwoordt de SGP'er de angst die bij veel veehouders leeft: grote bedrijven met diepe zakken kopen veehouders op om zelf te groeien, waarbij de veehouderij langzaam wordt gemarginaliseerd.

Ongecontroleerde opkoop voorkomen

Het verrekenen van de stikstofemissie uit de landbouw met andere sectoren is overigens wettelijk nog niet mogelijk. Schouten werkt nog aan wetgeving om het extern salderen in goede banen te leiden. 'We bouwen waarborgen in om ongecontroleerde opkoop te voorkomen. Daar waren we al mee bezig. Wat provincie Noord-Brabant heeft gedaan, bevordert niet dat dit sneller mogelijk wordt', liet de bewindsvrouw weten aan Nieuwe Oogst TV.

Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt rekening gehouden met de de oorzaken en effecten van stikstofdepositie. Er moet dan per gebied de juiste afweging worden gemaakt over de balans van land- en tuinbouw, natuur, woningbouw en infrastructuur en de maatregelen die worden genomen.


Noord-Hollands CDA-Statenlid Willemien Koning-Hoeve heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in haar provincie over de Brabantse actie. 'Het is niet te geloven dat dit door kan gaan. De stikstofruimte die er is, hebben we zelf nodig in Noord-Holland. Voor woningbouw, maar ook voor boeren', laat het Statenlid weten.

Gebiedsgerichte aanpak

Koning-Hoeve wijst erop dat in provincies wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. 'De beleidsregels die we nodig hebben, zijn er nog niet. Het is heel voorbarig wat Brabant heeft gedaan.'

Ook in het provinciebestuur van Noord-Brabant leidde de actie tot ongenoegen in de Provinciale Staten. Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) vindt dat het provinciebestuur het vertrouwen heeft beschaamd. 'De schade die het demissionaire college heeft aangericht is enorm. De verhoudingen met provincies, het Rijk en nu ook met de partners in de gebiedsgerichte aanpak zijn bekoeld.'

Noord-Brabant zegt in een reactie 'te betreuren dat de handelswijze vragen heeft opgeroepen'. De provincie zegt toe dat de stikstofruimte niet aan Logistiek Park Moerdijk ten goede zal komen, maar aan publieke doelen in de provincies waar die ruimte is opgekocht. Overigens kon Schouten nog geen duidelijkheid verschaffen over of Brabant de gekocht stikstofruimte überhaupt kan inzetten. Aan de spelregels voor het extern salderen wordt namelijk nog gewerkt.

Brabantse boerenpartijen hebben overleg geweigerd
De zes Brabantse boerenpartijen hebben een uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor een stikstofoverleg geweigerd. De belangrijkste reden hiervoor is de aankoop van stikstofruimte van veehouderijen om het Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Het ging om een skypebijeenkomst die op 8 april zou plaatsvinden. In een brief aan gedeputeerden Rik Grashoff (Milieu) en Anne-Marie Spierings (Landbouw) geeft ZLTO-voorzitter Wim Bens uitleg, mede namens POV, BAJK, NMV, FDF en NVP. 'Er is deze week in Den Haag en Brabant weer veel gebeurd rondom het stikstofdossier. De gang van zaken rondom het Logistiek Park Moerdijk verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. Dat alles zorgt voor onrust bij boeren.' Daarnaast is niet duidelijk of het nieuw te vormen college een andere visie heeft op stikstofgebied dan Grashoff of Spierings.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer