Alluviaal bos Springendal wordt elders ontwikkeld

In Natura 2000-gebied Springendal-Dal van de Mosbeek wordt alluviaal bos ontwikkeld op andere plekken dan in het Roezebeekdal. Dat betekent dat er in plaats van de eerder begrote 35 hectare maar zes hectare landbouwgrond verdwijnt.

Alluviaal+bos+Springendal+wordt+elders+ontwikkeld
© Leonie Vaarhorst

Dat heeft de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) voor het natuurgebied besloten. Alluviaal bos is bos dat gedijt bij beken of rivieren die met enige regelmaat buiten hun oevers treden. Om het watersysteem te herstellen en het bos te behouden, zou eigenlijk 35 hectare landbouwgrond in het Roezebeekdal opgeofferd moeten worden. De BAC besloot daarop te zoeken naar alternatieven binnen het projectgebied, om op die manier de natuurdoelen te behalen, maar de impact op de landbouw te verkleinen.

Verbod op uitspoelingsgevoelige gewassen

Besloten is nu om alluviaal bos te ontwikkelen op natuurgrond of op gronden waarvoor al eerdere maatregelen zijn geformuleerd en die een natuurfunctie krijgen. Omdat een bos niet van de ene op de andere dag is ontwikkeld, worden langs de Roezebeek wel maatregelen genomen om het bestaande bos te beschermen. Zo komt er een verbod op het telen van uitspoelingsgevoelige gewassen, zoals mais en wordt uitsluitend evenwichtsbemesting toegestaan.

Ook wordt de beek deels verondiept. Hierdoor wordt verdere verdroging van het gebied tegen gegaan. De effecten van deze maatregelen op de kwaliteit van het bos bij zowel de Roezebeek als de alternatieve locatie, zullen nauwkeurig worden gemonitord gedurende de komende jaren. Experts hebben er vertrouwen in dat de doelstellingen worden gehaald, staat in een brief die deze week naar grondeigenaren is gestuurd.

LTO Noord: blij met consensus

Ewald Stamsnieder, melkveehouder in Geesteren, is namens LTO Noord lid van de BAC. Hij noemt het nu afgesproken plan 'het maximaal haalbare'. 'Ik ben blij met de consensus. De afspraak over natuurdoelen staat vast. Die is wettelijk en daar staan we ook voor. Met deze oplossing kunnen we echter ook de meeste landbouwgrond behouden. En dat is voor het hele gebied van belang.'

De besluitvorming rondom de Roezebeek wordt vertaald naar een inrichtingsplan. Dat is naar verwachting voor de zomer gereed. Daarmee is voor het hele Springendal - Dal van de Mosbeek bekend wat er aan maatregelen genomen moet worden. Besluitvorming door de provincie zal dan rond de zomer plaatsvinden, waarna het ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage wordt gelegd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer