POV%3A+%27Gevolgen+corona+voor+varkenssector+nog+beperkt%27
Nieuws
© Twan Wiermans

POV: 'Gevolgen corona voor varkenssector nog beperkt'

De gevolgen van de wereldwijde corona-uitbraak en de bijbehorende maatregelen zijn voor de Nederlandse varkenshouderij nog steeds beperkt. Dat stelt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

De vitale elementen voor het varkenshouderijbedrijf zoals aanvoer van diervoeders en de afzet van vleesvarkens en biggen lopen vrijwel normaal door. Het ziekteverzuim op de varkenshouderijbedrijven valt mee en ook bijvoorbeeld de inzet van vaste medewerkers uit Oost-Europa stuit nauwelijks op problemen. Het ziekteverzuim in de slachterijen loopt wel op en dat is een zorgpunt voor de komende weken.


Het aanbod van varkens is wat hoger en dat is ook terug te zien in de hogere gewichten. De keuringen aan de slachtlijn en exportcertificering voor vleesvarkens en biggen blijven goed in de benen. Om dat zo te houden, is het essentieel dat de komende periode het ziekteverzuim gaat afnemen. De POV is continu in gesprek met de ketenpartijen over noodscenario's die kunnen worden ingezet als de situatie verslechtert. Dit met als doel om 'de boel' zo goed en zo lang mogelijk voor 100 procent draaiende te houden.

Afzetstromen verschuiven

Uit het overleg dat de POV heeft met de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en individuele slachterijen komt het beeld naar voren dat de afzetstromen verschuiven. De verwachting is dat de vraag naar de gebruikelijke varkensvleesproducten in een aantal segmenten zal teruglopen. Zo is de vraag vanuit de horeca sterk gedaald. Dit heeft ook effecten op de afzet van varkensvlees naar markten in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje. De slachterijen geven aan dat de export van hammen naar Italië is ingezakt.

De slachterijen moeten steeds meer moeite doen om andere afzetkanalen aan te boren voor dit soort producten en het gedeeltelijk vervallen van de horecavraag in een aantal EU-markten. De afzet naar de retail blijft stabiel.

De ontwikkelingen op de afzetmarkten in Zuidoost-Azië blijven cruciaal. Essentieel is dat er geen belemmeringen optreden voor deze markten, waarbij China, Japan en Zuid-Korea ook voor de Nederlandse slachterijen belangrijke afzetmarkten zijn. De verwachting is dat de vraag naar varkensvlees op deze markten de komende weken zal aantrekken als de coronasituatie zich blijft verbeteren.

Documenteer financiële schade

Boeren en tuinders ondervinden veel (omzet)schade door het uitvallen van vraag en doordat extra kosten moeten worden gemaakt. De POV hamert erop dat ondernemers hun schade en extra kosten goed bijhouden en vastleggen.

Hiermee wil de POV niet de verwachting wekken dat registratie van schade betekent dat 'automatisch' aanspraak gemaakt kan worden op compensatie. De registratie is vooral een hulpmiddel, bedoeld om, indien er regelingen voor schadecompensatie komen, een eventuele claim te kunnen onderbouwen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer