Project+duurzame+teelt+bloemkool+van+start
Nieuws
© Han Reindsen

Project duurzame teelt bloemkool van start

Een vierjarig onderzoek naar het effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt is gestart in Noord-Holland.
Twee proeflocaties
Remmende factor

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in opdracht van provincie Noord-Holland gestart met een onderzoek naar het effect van niet onderwerken van strorijke stalmest in bloemkool.

In dit project wordt onderzocht wat de invloed is op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit (waaronder de voedingswaarde), uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.

In Noord-Holland zijn twee proeflocaties aangewezen waarvoor ontheffing is verleend voor het niet keren van bovengronds toegediende strorijke mest. De proeflocaties worden ingericht bij bloemkooltelers Pn. Slagter in Andijk en familie Reus in Hem.


Aanleiding voor het project was de hackathon 'Natuurinclusieve landbouw: Boer en Business in Balans' die het netwerkplatform Groen Kapitaal van provincie Noord-Holland in het najaar van 2019 hield. De case van bloemkoolteler Wim Reus 'de beste bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid' behoorde tot de top drie van haalbare cases.

De resultaten uit het onderzoek moeten helpen om vast te stellen of het wenselijk is dat de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken moet worden aangepast om de remmende factor van het gebruik van regionale vaste mest én het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.

De Amsterdam Green Campus voert het project uit samen met de Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Vollegrondsgroente.net. Daarnaast wordt afgestemd met onder andere Ecolane in de provincie Friesland, waar vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 6°
  20 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
 • Zondag
  6° / 1°
  0 %
Meer weer