6+miljoen+euro+voor+kringlopen+Overijssel
Nieuws
© Ruud Ploeg

6 miljoen euro voor kringlopen Overijssel

Provincie Overijssel stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor investering om de komende jaren kringlooplandbouw in de praktijk te realiseren. Het plan past binnen het bestaande Agro & Food-beleid waarmee de provincie de transitie van de agrarische sector naar duurzaamheid en innovatie ondersteunt.

In lijn met de koers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richt Overijssel zich in ieder geval tot 2023 op kringlooplandbouw. Innovatie, de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en kennisdeling zijn daarbij cruciaal valt op te maken uit een brief die Gedeputeerde Staten (GS) naar Provinciale Staten stuurde.

Het Agro & Food-systeem in Overijssel opereert grotendeels op de wereldmarkt en wordt door GS gezien als 'innovatie topsector in Oost-Nederland'.

Alternatieve verdienmodellen voor meer toegevoegde waarde voor het geproduceerde voedsel en een beloning voor klimaatdiensten en duurzaam bodem- en leefomgevingsbeheer zijn daarbij nog in ontwikkeling, constateert de provincie. 'Deze alternatieven zijn voor een grote groep boeren nog niet voorhanden of zeer lastig te benutten.'

Reguliere agrarische ondernemers hebben daarom schaalbare en navolgbare initiatieven nodig voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, stelt de provincie. Daarbij is 'echte samenwerking' tussen partners in de keten, erfbetreders, partners in de leefomgeving en in de regio cruciaal volgens het provinciebestuur.

Twee programmalijnen

Het nu gepresenteerde plan voorziet in twee programmalijnen. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de hoofdlijn 'Transitie naar duurzame toekomstbestendige landbouw' en 1,5 miljoen euro voor de ondersteunende lijn 'Verduurzaming en innovatie van de voedselketen'.

De ondersteuning van de provincie moet zich vooral richten op initiatieven vanuit ondernemers, bedrijven en partners zelf. GS spreekt uit daarbij dialoog en samenwerking tussen de partijen te willen bevorderen.

De provincie denkt met de plannen alternatieve verdienmodellen voor een grotere groep agrarische ondernemers mogelijk te maken. 'Overijssel wil hiermee voorloper zijn op het in de praktijk brengen van verschillende vormen van kringlooplandbouw', staat in de brief.

Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met het plan. Wanneer zij dit doen is onduidelijk, aangezien alle Statenvergaderingen door de coronacrisis voorlopig zijn afgelast.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer