Boeren erkennen belang van bodem steeds meer

Coen Knook uit Middenmeer komt sinds anderhalf jaar als bodemcoach namens het project 'Landbouwportaal Noord-Holland' over de vloer bij boeren en tuinders in Noord-Holland. Of beter gezegd: Knook gaat met de agrariërs het veld in om letterlijk in de bodem te kijken na het graven van een profielkuil.

Boeren+erkennen+belang+van+bodem+steeds+meer
© Landpixel

Agrariërs weten toch zelf wel hoe hun bodem eruitziet?

'Boeren en tuinders kennen hun bedrijf en de bodem. Ze weten vaak precies waar de betere en mindere plekken zijn te vinden. Maar als ik vraag wanneer ze voor het laatst een kuil hebben gegraven om in de bodem te kijken, is het antwoord meestal: 'Dat is lang geleden.'

Op bijna alle bedrijven waar ik kom, zien we op 35 tot 40 centimeter diepte een verdichte laag, de ploegzool

Coen Knook, bodemcoach

'Ik merk dat de bedrijfsbezoeken die de negen bodemcoaches in Noord-Holland afleggen, bijdragen aan het opfrissen van kennis die soms wat is weggezakt is en van de bewustwording van het grote belang van de bodem.'

Waar kijkt u naar in zo'n profielkuil?

'De bedoeling is om ondernemers te wijzen op zaken die in hun bodem spelen en daar adviezen voor verbetering aan te koppelen. Een van de eerste zaken waar ik op let, is de activiteit van het bodemleven. Die zie je bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van wormen, maar ook aan de omzetting van mineralen op de aanwezige wortels.'

En verder?

'Op bijna alle bedrijven waar ik kom, zien we op 35 tot 40 centimeter diepte een verdichte laag. Die wordt ook wel ploegzool genoemd, al vinden we die laag ook op bedrijven die niet ploegen. Naar deze laag kijk ik kritisch.


'Is het alleen een enigszins verdichte laag of is er sprake van een verstorende laag? Dat wil zeggen dat de laag zodanig is verdicht dat de waterhuishouding is verstoord is en waardoor ook de groeicapaciteit van de planten afneemt.'

Wat is eraan te doen?

'Voor de korte termijn zijn er mechanische oplossingen zoals draineren of het lostrekken van de bodem. De sleutel voor de lange termijn ligt bij het verbeteren van het bodemleven.Dat is het gereedschap om de aansluiting met de ondergrond structureel te verbeteren.


'De boer krijgt dan een betere capillaire werking van de bodem en het waterschap is blij met het toenemende waterbergende vermogen van de bodem.'

Hoe verbeter je het bodemleven?

'Regelmatig vaste mest toedienen en diversiteit in groenbemesters en bouwplan toepassen. De ene groenbemester wortelt bijvoorbeeld dieper dan de andere.'

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Weer

Meer weer