Waadhoeke+brengt+huisvesting+arbeidsmigrant+op+hoger+plan
Nieuws
© Bert Hartman

Waadhoeke brengt huisvesting arbeidsmigrant op hoger plan

Gemeente Waadhoeke in Friesland wil de huisvesting van arbeidsmigranten op een hoger plan brengen. Om dat te realiseren, sloten wethouder Nels Haarsma en voorzitter Koos Karssen van Stichting Normering Flexwonen (SNF) een overeenkomst.

Waadhoeke stelde in 2019 een visie op de huisvesting van arbeidsmigranten vast. Daarin ziet de gemeente een nadrukkelijke rol voor de certificering van SNF. Voorwaarde voor vergunningverlening is de registratie van de onderneming bij de stichting.

Aanvullende wens van Waadhoeke was dat alle locaties binnen de gemeente, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door SNF-inspecteurs konden worden geïnspecteerd. Het stichtingsbestuur heeft daarom de reglementen aangepast. Ondernemingen kunnen op verzoek extra locaties laten inspecteren, bovenop de door de inspecteur bepaalde selectie.

Draagvlak 100 procent-controle

De partijen spraken in 2012 af om met steekproeven te werken, geeft Karssen aan. 'In het afgelopen jaar hebben we met heel veel partijen intensief overleg gevoerd over een betere controle op de huisvesting. We hebben geconstateerd dat er draagvlak is voor en behoefte aan een 100 procent-controle van de panden die worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten.'

Dat plan gaat SNF in 2020 voorbereiden en in 2021 uitrollen. 'Daarop vooruitlopend hebben we voor de ondernemingen die voor hun opdrachtgevers of een gemeente de extra zekerheid willen kunnen leveren, deze mogelijkheid gerealiseerd.'

Belangrijke invulling werkgelegenheid

'Arbeidsmigranten hebben een belangrijke rol bij de invulling van de werkgelegenheid in gemeente Waadhoeke', verzekert Haarsma. 'Als gemeente vinden we dat er aandacht hoort te zijn voor kwalitatief goede huisvesting. In ons beleid hebben we aan de vergunningen voor kamergewijze verhuur dan ook het SNF-keurmerk gekoppeld. Het is fijn dat we hierbij gebruik kunnen maken van de kennis die bij SNF in de afgelopen jaren is opgebouwd.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer