Gedeputeerde wijst op plan voor arbeidsmigranten

Het agrarische bedrijfsleven in Noord-Holland-Noord riep de achttien gemeenten vorige maand per brief op om serieus werk te maken van de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens landbouwgedeputeerde Jack van der Hoek (D66) ligt er al een plan van aanpak.

Gedeputeerde+wijst+op+plan+voor+arbeidsmigranten
© Michiel Elands

Erkent provincie Noord-Holland het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten?

'Ja. Om die reden stimuleert en faciliteert de provincie sinds 2017 de gemeenten in Noord-Holland-Noord om dit probleem aan te pakken. In opdracht van provincie en gemeenten is er door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een plan van aanpak 'Huisvesting buitenlandse werknemers' opgesteld.

Belang grotere werkgevers komt onvoldoende voor het voetlicht

Jack van der Hoek, landbouwgedeputeerde Noord-Holland

'Dit gaat onder meer in op de aantallen buitenlandse werknemers, registratie, handhaving bij illegale huisvesting, nieuwe locaties, integratie en participatie, communicatie over het belang, de relatie met verblijfsrecreatie, wonen en regionale economie. De uitvoering van het plan van aanpak is nog niet in alle gemeenten voortvarend opgepakt.'

Waar schort het volgens de provincie aan?

'Niet alle partijen zien voldoende in wat de urgentie is om het huisvestingsprobleem op te lossen. Daar waar het wel wordt ingezien, blijven de daadkracht en slagkracht, zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk achter.'


Wat kan de provincie doen aan dit knelpunt?

'Op dit moment stimuleert en faciliteert de provincie de gemeenten bij de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast wil de provincie scherper zicht krijgen waar de kern of het onderliggend mechanisme van het probleem zit.

'Een belangrijk punt zijn bezwaren van inwoners. Wat is er aan de hand dat inwoners bezwaar hebben tegen en soms in opstand komen bij nieuwe huisvestingslocaties? En dat terwijl de buitenlandse werknemers er al wel werken, maar soms illegaal of slecht zijn gehuisvest. Waarom behandelen we de buitenlandse werknemer niet als iedere andere werknemer?

'Verder komt het belang van de grotere werkgevers onvoldoende duidelijk voor het voetlicht. Dit is reden voor provincie Noord-Holland om in gesprek te gaan met deze werkgevers om van hen te horen of en in welke mate het huisvesten van arbeidsmigranten voor hen een probleem is en wat zij eraan willen en kunnen doen.'

Welke rol spelen gemeenten daarbij?

'De gemeenten zijn essentieel om nieuwe huisvesting mogelijk te maken, kwantitatief en kwalitatief. Maar als gemeenten niet handhaven op veelal goedkopere illegale huisvesting, dan is het voor investeerders niet aantrekkelijk om fatsoenlijke huisvesting te realiseren. Tegen illegale huisvesting valt niet te concurreren, tenzij dit door handhaving en boetes financieel onaantrekkelijk wordt gemaakt.'

Kan er lering worden getrokken uit de proactieve aanpak van Zuid-Holland?

'Tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vindt al informatie- en kennisuitwisseling plaats. Ook wordt er lering getrokken uit voorbeelden bij gemeenten elders in het land. Het Expertisecentrum Flexwonen speelt bij deze kennisontwikkeling en kennisdeling een belangrijke rol.'

Heeft bijvoorbeeld het Westlandse model ook in de Noordkop kans van slagen?

'Het plan van aanpak gaat ook uit van registratie volgens het Westlandse model. De gemeenten Hollands Kroon en Opmeer hebben al zo'n duizend buitenlandse werknemers volgens dit model ingeschreven. Andere gemeenten zin van plan hiermee te starten.

'Het Ontwikkelingsbedrijf, de ambtenaren van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Opmeer en de provincie zijn in 2018 op werkbezoek geweest bij gemeente Westland voor informatie over de registratie en er is een bezoek gebracht aan een grootschalig logiesgebouw voor buitenlandse werknemers.

'Gemeente Westland heeft daarna ook de ambtenaren van burgerzaken van deze gemeenten tijdens een bijeenkomst voorgelicht over het Westlandse model. Dat alles laat zien wat er kan.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  7° / 4°
  70 %
 • Maandag
  9° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  8° / 5°
  20 %
Meer weer