Regeling onwerkbaar weer opengesteld voor open teelten

Werkgevers in de open teelten kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de Regeling onwerkbaar weer. LTO Nederland heeft tijdens de onderhandelingen over de cao open teelten hierover afspraken met de vakbonden gemaakt.

Regeling+onwerkbaar+weer+opengesteld+voor+open+teelten
© Twan Wiermans

Met deze cao-afspraak kunnen werkgevers in de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt per 5 februari 2020 gebruikmaken van de regeling bij buitengewone weersomstandigheden. Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 worden ingediend.

Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én er is voldaan aan voorwaarden, kan een werkgever na het verstrijken van de wachtdagen bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Ondertussen moet het loon wel gewoon worden doorbetaald aan werknemer.

Drie stappen

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moeten werkgevers, mits voldaan de voorwaarden, drie stappen ondernemen nemen:

1. Melden van onwerkbaar weer: als door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, moet de ondernemer een melding doen bij het UWV. Daarvoor is een formulier in het leven geroepen. De melding moet voor 10 uur bij het UWV binnen zijn en geldt voor de hele dag. Elke dag moet een nieuwe melding worden gedaan, zolang het onwerkbaar weer voortduurt.

2. Aanvragen van de WW-uitkering: na stap 1 kan de werkgever voor zijn werknemers een WW-uitkering aanvragen. Dat moet binnen 26 weken na de eerste dag dat er niet gewerkt kan worden. Aanvragen gebeurt ook via het UWV met een ander formulier. Het formulier moet worden voorzien van een originele handtekening van de aanvrager én de werknemers.

Wachtdagen

Het UWV betaalt niet vanaf de eerste dag een WW-uitkering uit. De regeling voorziet namelijk in een aantal wachtdagen. Het idee daarachter is dat de gevolgen van onwerkbaar weer deels behoren tot het ondernemersrisico. Bij vorst, ijzel of sneeuwval zijn er twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Bij andere weersomstandigheden zijn er ook twee wachtdagen van toepassing per kalenderjaar. Bij langdurige regen zijn er negentien wachtdagen per kalenderjaar.

Gedurende de wachtdagen is de ondernemer dus verplicht het loon zelf door te betalen. Een voorbeeld: bij ijzel in een winterseizoen krijgt een werknemer pas een WW-uitkering vanaf de derde dag dat het ijzelt. Let op: melden blijft nodig vanaf de eerste dag, ongeacht de wachtdagen.

3. Tot slot moet de aanvraag bij het UWV worden gemeld aan de paritaire commissie Open Teelten. Nadat de ondernemer een aanvraag voor een WW-uitkering heeft ingediend, is hij ook verplicht een melding te doen bij de paritaire commissie Open Teelten. Dat is afgesproken in de cao. Een mail aan paritaire.commissie@actor.nl met de mededeling dat er een WW-aanvraag is ingediend vanwege onwerkbaar weer volstaat.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  28° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  29° / 14°
  10 %
Meer weer