Reparatie%2Dcao+maakt+derde+jaar+WW+mogelijk
5 vragen
© VidiPhoto

Reparatie-cao maakt derde jaar WW mogelijk

Werkgevers ontvangen deze dagen een brief van Stichting PAWW. Daarin wordt uitgelegd dat per 1 januari 2019 de PAWW-regeling van kracht is en wat die van werkgevers vereist.

PAWW staat voor private aanvulling WW en repareert de verkorting van de publieke WW-uitkering voor werknemers. De brief geeft uitleg aan werkgevers wat zij moeten doen en wat de PAWW betekent voor werknemers.

Waarom krijgen werkgevers deze brief?

Op verzoek van de vakbonden en na raadpleging van hun leden bij agrarische werkgevers, hebben sociale partners van de cao's open teelten, glastuinbouw en productiegerichte dierhouderij afgesproken om deel te nemen aan de reparatie van het derde jaar WW. Hiervoor is een aparte cao gemaakt en inmiddels algemeen verbindend verklaard. Deze cao geldt voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de cao's open teelten, glastuinbouw en productiegerichte dierhouderij.

Waarom heeft de WW weer derde jaar gekregen?

Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de publieke WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De PAWW (Private Aanvulling WW) repareert deze teruggang waarmee de maximale periode, waarover een WW-uitkering kan worden verkregen, weer verhoogd wordt naar maximaal 38 maanden.

Wat betekent dit voor werkgever en werknemer?

Stichting PAWW voert de reparatie van het derde jaar jaar WW uit. Omdat de aparte verzamel-cao PAWW agrarisch en groen algemeen verbindend is verklaard, is deelname voor alle werknemers die vallen onder de genoemde agrarische cao's verplicht. De werknemer betaalt de PAWW-premie, maar de werkgever houdt deze PAWW-premie in op het (gemaximeerde) brutoloon van de werknemer. De premie in 2019 bedraagt 0,3 procent. De PAWW-regeling geldt niet voor werkgevers en werknemers in de paddenstoelenteelt en voor piekarbeiders.

Wat moeten werkgevers doen?

Stichting PAWW verzoekt werkgevers zich zo snel mogelijk te registreren. In de brief en op de website van SPAWW vinden werkgevers een duidelijke instructie. De werkgever kan ook zijn salaris- of administratiekantoor machtigen. Vanaf januari 2019 moeten werkgevers maandelijks de loonsom van alle werknemers, de totale ingehouden premie en het aantal werknemers aan Stichting PAWW doorgeven. Op basis van deze aangifte ontvangen werkgevers een factuur. Kleine werkgevers, die op 1 januari minder dan 25 werknemers hebben, kunnen kiezen voor kwartaalaangifte en kwartaalbetaling.

Wanneer ontstaat er een recht op een uitkering?

Werknemers in de open teelten, glastuinbouw en productiegerichte dierhouderij krijgen in principe vanaf 1 januari 2019 recht op reparatie van het derde jaar WW bij toekomstige werkloosheid. In die gevallen vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke WW-uitkering. Stichting PAWW verzorgt dan de uitkering aan de rechthebbende.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  20 %
Meer weer