Waterpeil in Waalenburg stapsgewijs verhoogd

De hoofdstuw in Waalenburg is omhoog gezet om het waterpeil in het nieuwe natuurgebied verder te verhogen. Doel is om het oudste weidevogelreservaat van Nederland weer het natte karakter van vroeger terug te geven.

Waterpeil+in+Waalenburg+stapsgewijs+verhoogd
© Bert Hartman

De nieuwe hoofdstuw is het sluitstuk van de grootscheepse werkzaamheden in 2018 en 2019. Het originele watersysteem werd hersteld aan de hand van oude kaarten. Kreken werden teruggebracht of verdiept en kilometers natuurvriendelijke oevers werden aangelegd.

Dit alles om de biodiversiteit te vergroten en meer leven langs het water te creëren. Dat is ook voor weidevogels en hun jongen van belang, die in Waalenburg op zoek zijn naar voedsel. In september werd het nieuwe natuurgebied officieel geopend door natuurgedeputeerde Esther Rommel.

Vispassage

De afgelopen maanden is de aanleg van de nieuwe hoofdstuw afgemaakt, waarin ook een vispassage is geplaatst die nog dit jaar wordt geopend. Deze verbindt de wateren binnen het natuurgebied met die daarbuiten.

Een belangrijke mijlpaal, nadat de afgelopen zeven jaar al voorbereidingen zijn getroffen om het waterniveau te kunnen verhogen. Via een fijnmazig netwerk van peilbuizen moet het effect van de vernatting in en rondom Waalenburg worden gemeten.

'Hand aan de kraan'

Uitgangspunt is dat niemand hinder mag ondervinden. Daarom wordt in kleine stapjes verhoogd en zijn allerlei extra maatregelen genomen, zoals het ophogen van percelen. Alle afspraken zijn vastgelegd in het draaiboek 'Hand aan de kraan'.

De impuls voor Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringsovereenkomst EHS Texel. Dit akkoord is gesloten door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO Noord en provincie Noord-Holland.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
 • Woensdag
  22° / 12°
  5 %
 • Donderdag
  20° / 15°
  20 %
Meer weer