Vrijstelling+Verimark+voor+tomaat+stopt+30+december
Nieuws
© Twan Wiermans

Vrijstelling Verimark voor tomaat stopt 30 december

De vrijstelling voor Verimark voor de teelt van tomaat vervalt op 30 december 2019. Een nieuwe aanvraag voor vrijstelling in nog in behandeling.

Mede op verzoek van Glastuinbouw Nederland is de vrijstelling aangevraagd en die uitsluitend is toegekend voor de belichte teelt van tomaat. Verimark wordt in de belichte tomatenteelt gebruikt ter bestrijding van wittevlieg, de overbrenger van Tomato Chlorosis Virus (ToCV).

De vrijstelling van Verimark kwam voort uit een ketenbreed sectorplan. Voor dit sectorplan stelden Glastuinbouw Nederland, Plantum en GroentenFruit Huis in goed overleg met de NVWA een hygiëneprotocol op. Het protocol draait bij de opkweek om hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van wittevlieg. Dat moet resulteren in het leveren van schoon plantmateriaal aan telers dat vrij is van wittevlieg en ToCV.

Biologische bestrijding

Ook houdt het protocol er rekening mee dat telers hun teelt meteen moeten kunnen opstarten met biologische bestrijding. Daarbij staat hygiënisch werken voorop en is aansluitend goede training van het personeel vereist op het signaleren van wittevlieg en ToCV in het gewas.

Zowel kaswittevlieg en Bemisia worden aangepakt met biologische bestrijders middels inzet van de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels. Voor correctie kwam door de vrijstelling ook de mogelijkheid om Verimark toe te passen.

Opnieuw aanvraag

Om het huidige hygiëneprotocol goed voort te kunnen zetten, is het inzetbaar krijgen van Verimark in de nieuwe teelten van zowel de belichte als onbelichte teelt van tomaat essentieel. Daarom heeft Glastuinbouw Nederland de minister verzocht een nieuwe vrijstelling van Verimark toe te kennen, vanaf 1 februari 2020. Dit verzoek is nog in behandeling.

Voor de belichte teelt van tomaat is 30 december 2019 de laatste dag waarop telers het middel Verimark mogen inzetten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer