POV+overweegt+juridische+stappen+tegen+LNV
Nieuws
© De Snuitgeverij

POV overweegt juridische stappen tegen LNV

Update - Er is onduidelijkheid over waar de ammoniak blijft van varkenshouders die stoppen per 2020 of die meedoen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Een advocaat boog zich in opdracht van de POV over de kwestie. Die overweegt nu juridische stappen tegen het ministerie van LNV.

Dagblad Trouw meldt vrijdag dat er al juridische stappen zijn genomen door de POV, maar daar is nog geen sprake van. ‘Dat bericht heeft ons compleet overvallen’, zegt POV-voorzitter Linda Janssen. ‘Trouw grijpt terug op het persbericht en de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg in het Catshuis. We zijn hierin niet gekend. Het is opgeblazen oud nieuws van eerder deze week.’

Veel varkenshouders stoppen en maken gebruik van de stoppersregeling van het Actieplan ammoniak en de Srv. Van de deelnemers aan de eerste regeling is niet bekend om hoeveel bedrijven en dieren het precies gaat. Hun ammoniakruimte is weliswaar ingerekend in het Besluit emissiearme huisvesting, maar de hoeveelheid ammoniak die wordt geproduceerd ligt hoger.

Door de tweede regeling krimpt de varkensstapel waarschijnlijk met 7 tot 10 procent. De ammoniak die daarbij op korte termijn vrijvalt, bracht de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in bij onderhandelingen, om te komen tot een stikstofakkoord. Bijvoorbeeld om een drempelwaarde van 1 mol los te trekken, geeft Janssen aan.

Ammoniak al opgenomen

Het ministerie van LNV gaf maandag tijdens het overleg met het Landbouw Collectief echter aan dat de vrijkomende ammoniak niet meer van de varkenshouderij is. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft het ministerie die ammoniak al opgenomen, omdat het ging om beleid dat van kracht was ten tijde van de PAS.

De claim van het ministerie op de ammoniak die vrijkomt bij de uitvoering van de Srv, waarvoor 180 miljoen euro beschikbaar is, heeft consequenties voor de uitwerking van die regeling. Voor de 120 miljoen euro uit de oorspronkelijke regeling betekent dat namelijk dat de vrijkomende stikstofruimte niet meer beschikbaar is.

'Onuitvoerbaar'

Voor de 60 miljoen euro uit de Urgenda-gelden blijft die ruimte er wel. 'Dit gaat er bij mij niet in. Wie krijgt welk deel van het geld? Dit is onuitvoerbaar', stelt Janssen. De POV twijfelt sterk aan de rechtsgeldigheid van de handelingswijze van het ministerie.

De Srv lag nog op de ontwerptafel toen de Raad van State het PAS ongeldig verklaarde. En zicht op de hoeveelheid ammoniak die daarmee gemoeid is, was er ook niet. Een advocaat boog zich in opdracht van de POV over de claim die het ministerie legt op de stikstofruimte. Voor de belangenbehartiger is de kwestie aanleiding om een rechtsgang te overwegen. Dit is ook zo afgesproken met Rutte en Schouten tijdens het overleg in het Catshuis.

‘Waar is de ammoniak van de gedoogstoppers in de loop der jaren gebleven? Datzelfde geldt voor de ammoniak van de Srv. Het ministerie moet kunnen verantwoorden waar het is gebleven. Dit voelt niet goed’, zegt Janssen. We gaan overwegen hoe we hier mee verder gaan, in nauw overleg met het Landbouw Collectief.