Overleg stikstofproblematiek landbouwcommissie

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreekt woensdag tot 17 uur met landbouwminister Carola Schouten over de stikstofproblematiek.

Overleg+stikstofproblematiek+landbouwcommissie
© Dirk Hol

De commissie wil van de minister weten hoe het staat met de aanpak van de stikstofproblematiek. De commissie bespreekt de brief van Schouten over het akkoord dat ze sloot met het Landbouw Collectief. Daarin informeert zij de Kamer over afspraken die ze met de boerenvertegenwoordigers maakte.


Eerder kondigde het kabinet maatregelen aan waarmee stikstofruimte wordt vrijgemaakt voor de realisatie van de bouw van woningen en andere projecten. Door een verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag en de ammoniakuitstoot via aanpassingen in het veevoer te verlagen, daalt de neerslag van stikstof in de natuur.

Sanering varkenshouderij

Dat geldt ook voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij die in gang is gezet. Deze maatregelen zijn (deels) vastgelegd in de Spoedwet aanpak stikstof, die op 17 december is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer