Agrosector+heeft+plannen+voor+vernieuwingsslag
Nieuws
© eigen foto

Agrosector heeft plannen voor vernieuwingsslag

De agrarische sector heeft drie investeringsvoorstellen gereed om met nieuwe kennis en slimme technologie een vernieuwingsslag te realiseren in de voedsel- en sierteeltproductie. De topsectoren Agri en Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen hebben de plannen woensdag gepresenteerd.

De investeringsvoorstellen zijn erop gericht om te voorzien in de toenemende vraag naar voedsel en naar andere producten uit de agrosector. Tegelijk gaan ze ervoor zorgen dat de footprint van de agroproductie wordt verkleind.

Het plan 'Healthy plants – Healthy planet' bevat voorstellen om te werken aan een weerbaar productiesysteem waarin ziekten en plagen minder kans krijgen. Op die manier kan de noodzaak om in te grijpen met gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum worden beperkt.

Mest wordt groene grondstof

Het tweede voorstel heeft als motto 'Mest: een gouden, groene grondstof'. Met dit project wordt dierlijke mest van een afvalproduct van de veehouderij en een maatschappelijk probleem omgezet in een waardevolle groene grondstof in een circulaire economie.

Het plan 'Smart agri-horti-food keten' richt zich op de totale voedselkolom. Het moet leiden tot een doorbraakprogramma om op basis van digitalisering in deze kolom te komen tot een slimme productie en meer transparantie.

Opbrengst 7 miljard euro

De drie voorstellen vragen in de komende vijf jaar een totale financiële injectie van 1,2 miljard euro. Twee derde daarvan brengt het bedrijfsleven op, een derde bestaat uit publieke middelen. De investering leidt tot een vergroting van de verdiencapaciteit van Nederland die oploopt tot 7 miljard euro per jaar.

De investeringsvoorstellen zijn woensdag aangeboden aan de initiatiefnemers van NL Next Level, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. NL Next Level is de inzet van het gezamenlijke bedrijfsleven voor het nieuwe kabinet om zich sterk te maken voor nieuwe banen, groene groei en het versterken van de concurrentiekracht van Nederland.

Behoud koppositie

Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid, heeft de voorstellen namens LTO in ontvangst genomen. 'De Nederlandse land- en tuinbouw is internationaal koploper in duurzame productie. Om deze positie te behouden zijn investeringen nodig.'

'Door nu te investeren in een weerbaar voedselsysteem voor gewassen, in mestverwerking en in smart farming wordt bijgedragen aan het beperken van de milieu- en klimaatimpact. Bovendien verbetert het de internationale concurrentiepositie van boeren en tuinders', aldus Baecke.

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer