Inundatie+effectief+tegen+chitwoodi
Nieuws
© Koen van Wijk

Inundatie effectief tegen chitwoodi

Inundatie van landbouwgrond blijkt een perspectiefvolle methode om een besmetting met chitwoodi volledig te saneren. Dit melden Johnny Visser en Leendert Molendijk van Wageningen University & Research (WUR).

Het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaineaaltje, wat betekent dat vermeerderingsmateriaal als aardappelpootgoed vrij moet zijn van deze aaltjesoort. Al bij een zeer lage veldbesmetting kan het vermeerderingsmateriaal besmet raken.

Bestrijding van chitwoodi door chemische grondontsmetting is amper meer mogelijk en ook technisch niet afdoende. Het langdurig onder water zetten van een perceel (inundatie) lijkt perspectief te bieden. Deze methode wordt in de bollenteelt al vele jaren ingezet ter bestrijding van het stengelaaltje. Over de effectiviteit tegen chitwoodi was nog weinig bekend.

Potproefonderzoek

Vanuit potproefonderzoek van WUR waren er aanwijzingen dat bestrijding van chitwoodi via inundatie zou kunnen werken. Bij een constante temperatuur van 20 graden Celsius en een inundatieduur van 14 weken, werd chitwoodi volledig bestreden. In de praktijk komen bodemtemperaturen van 20 graden Celsius of hoger, gedurende een langer periode, echter zelden voor.

In 2015 is door WUR samen met een aantal telers een veldonderzoek gestart. In 2015 en 2018 zijn vijf met chitwoodi besmette percelen voorafgaand aan de inundatie intensief bemonsterd om de uitgangsituatie van de chitwoodibesmetting goed in kaart te brengen.

Betrouwbaarheid

Om het effect van het inunderen met een grotere betrouwbaarheid te kunnen vaststellen, zijn verspreid over het perceel ook nog zakjes met chitwoodi besmet wortelmateriaal ingegraven. De percelen hebben vanaf begin juli tot eind september/begin oktober onder water gestaan.

In december zijn dezelfde plekken in het perceel weer bemonsterd en zijn de zakjes opgegraven. In zowel de veldgrond als in de zakjes zijn geen chitwoodiaaltjes meer gevonden. 'De inundatie op deze percelen is zeer effectief geweest en heeft de chitwoodibesmetting teruggedrongen tot onder de detectiegrens of mogelijk volledig gesaneerd', constateren de onderzoekers.

100 procent effectief

Door de grond met de traditionele spoelmethode te analyseren en gebruik te maken van een biotoets is onderzocht of er mogelijk nog zeer lage besmettingen aanwezig zouden zijn.

Bij zowel de spoelmethode als in de biotoets zijn geen chitwoodiaaltjes meer gevonden. Daarmee is een 100 procent effectiviteit bij de bestrijding van chitwoodi door inundatie aangetoond.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer