Schouten: technieken voor emissiereductie werken wel

De technieken voor de reductie van de stikstofemissie in de veehouderij leveren het gewenste resultaat op. De ammoniakemissie van de veehouderij is gedaald van pakweg 330 kiloton rond 1990 naar 110 kiloton nu, stelt minister Carola Schouten van Landbouw. Dit komt volgens haar vooral door de inzet van deze technieken.

Schouten%3A+technieken+voor+emissiereductie+werken+wel
© Nieuwe Oogst

Dat schrijft Schouten als antwoord op Kamervragen van Laura Bromet (GroenLinks). Het Tweede Kamerlid vroeg zich af of de minister vindt dat emissiereducerende technieken zoals mestvergisters, emissiearme vloeren en luchtwassers wel altijd tot verwachte of gewenste resultaten leiden. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de gasvormige stikstofverliezen zou er op wijzen dat dit niet zo is.

De minister stelt echter dat van alle reducerende technieken die zijn opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij het effect is gemeten en dat op basis daarvan een emissiefactor is vastgesteld. Daarmee is volgens haar de effectiviteit van deze technieken duidelijk.

Brongerichte aanpak

Ondanks de al behaalde forse reducties verwacht de minister wel dat de melkveesector de komende jaren de ammoniakemissie verder kan verlagen. 'Er zijn nog veel stallen waarin nog geen emissiereducerende maatregelen zijn getroffen, en er worden steeds nieuwe innovatieve technieken ontwikkeld. Met name door een brongerichte aanpak, waarbij ammoniak en methaan integraal worden meegenomen, is verdergaande reductie mogelijk.'

De brongerichte aanpak, in de vorm van het meteen in de stal scheiden van mest en urine, heeft een beter stalklimaat als bijkomend voordeel, geeft de minister aan.

De aanpak bij de bron zorgt er volgens Schouten ook voor minder emissiestoffen als gas uit de kringloop verdwijnen. Zo kunnen deze stoffen een nuttige functie krijgen, bijvoorbeeld als meststof voor akkerbouwers. 'Het kabinet zal financiële ondersteuning bieden voor investeringen die hieraan bijdragen', belooft de minister.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer