Stabiliteit+vleeskuikenmarkt+is+broos
Achtergrond
© Henk Riswick

Stabiliteit vleeskuikenmarkt is broos

De vleeskuikennoteringen komen deze week niet van hun plaats. Dat duidt op een meer stabiele marktsituatie.

De Vernieuwde Contractnotering voor vleeskuikens (VCN) noteert deze week 0,7225 euro per kilo. Dat is hetzelfde als vorige week en de week daarvoor. Andere noteringen laten een vergelijkbaar beeld zien. Esbro noteert onveranderd op 0,77 euro per kilo, Frisia en Jan van Ee op 0,745 euro en de Remkesprijs van GPS blijft 0,825 euro. Ook de contracten noteren stabiel.

Aan de huidige periode met relatief stabiele prijzen gingen een aantal maanden vooraf waarin sprake was van stevige prijsdruk. Die is rechtstreeks toe te schrijven aan de spanning tussen vraag en aanbod van pluimveevlees op de Europese markt. Absoluut gezien zijn de huidige prijzen voor vleeskuikens dan ook laag te noemen.

Meer aanbod

De markt voor pluimveevlees is sinds de zomer flink veranderd doordat het aanbod sneller is gegroeid dan de vraag. Hierdoor staan de opbrengstprijzen momenteel onder druk. De lagere voerkosten verzachten de opbrengstdaling nog enigszins. Het aanbod is zowel door de toegenomen productie in Europa als door hogere import gegroeid. Na een flinke terugval in 2018 komt er sinds januari dit jaar weer Braziliaanse kipfilet naar Europa. Ook vanuit Oekraïne komt veel kip deze kant op.

Daarnaast blijft de productie van kip in de EU fors groeien. Schattingen van de Europese Commissie geven aan dat de productie van pluimveevlees in de EU dit jaar uitkomt op 15.557.000 ton. Dat is 2 procent meer dan in 2018. En de EU verwacht dat deze groei volgend jaar doorzet. Een gelukje voor de vleeskuikenhouders is dat de consumptie van kip in de EU ook toeneemt. Daardoor is de verwachting dat de zelfvoorzieningsgraad van de EU voor pluimveevlees in 2019 en 2020 constant blijft op een niveau van 105 procent.

Stabiele productie

In Nederland stabiliseert de productie (geslacht gewicht). In 2018 lag deze rond de 1 miljoen ton, bijna gelijk aan 2017. Van deze productie wordt naar schatting 45 procent levend geïmporteerd. Door de lagere stalbezetting in Nederland groeit de importafhankelijkheid van levende kuikens.

Vanwege het huidige overaanbod kan de pluimveevleesmarkt nauwelijks profiteren van de hoge prijzen voor dierlijk eiwit in China; in tegenstelling tot bijvoorbeeld de varkensvleesmarkt.

Langere leegstand

De Rabobank concludeert dat de industrie er goed aan doet om te werken aan balans tussen vraag en aanbod. Dit zal op korte termijn leiden tot langere leegstand en wellicht lagere opzet. Ook belangenbehartigers gaven de afgelopen maanden vergelijkbare signalen af. In november riep LTO/NOP-bestuurder Jan Verhoijsen zijn collega's op om minder dieren op te zetten om verdere prijsval te voorkomen.

Slachterijen slachten momenteel niet meer dan hun basiscapaciteit. Dit kan betekenen dat vleeskuikenhouders hebben ingespeeld op de marktsignalen en minder dieren hebben opgezet.

Zorgen

Voor de korte termijn zijn er geen rooskleurige vooruitzichten te melden en ook voor de langere termijn zijn er zorgen. Rabobank gaat uit van een groei van de kipconsumptie in de EU met 1,5 procent per jaar. De bank concludeert dat het aanbod sneller stijgt, vooral vanuit Oost-Europa. In Polen, Hongarije en Roemenië groeit de sector snel.

Rabobank adviseert vleeskuikenhouders en hun ketenpartners om te zoeken naar mogelijkheden om de kostprijsconcurrentie te ontlopen. Onder meer door zich te richten op consumentenvoorkeuren in Noordwest-Europa en te mikken op klanten die wat extra's vragen.

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
Meer weer