Afzet+groene+middelen+groeit+met+65+procent+in+tien+jaar
Nieuws
© Han Reindsen

Afzet groene middelen groeit met 65 procent in tien jaar

In de afgelopen tien jaar is de afzet van groene gewasbeschermingsmiddelen met 65 procent toegenomen. Dit blijkt uit de door Nefyto ontwikkelde Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen.

In de maatschappij en in de land- en tuinbouw is veel belangstelling voor groene gewasbeschermingsmiddelen. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn actief om dit type producten op de markt te krijgen. In welke mate groene gewasbeschermingsmiddelen door boeren en tuinders worden toegepast, was tot dusverre niet te meten. Nefyto ontwikkelde daarom de Graadmeter Groene Gewasbescherming.

Voor de Graadmeter Groene Gewasbescherming heeft Nefyto gekeken naar de afzet van gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw, naar gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en naar gewasbeschermingsmiddelen die officieel als laag-risico zijn erkend.

Actieve stoffen

Als een middel is ingedeeld bij een of meerdere van deze groepen, spreekt Nefyto van een groen gewasbeschermingsmiddel en zijn ze gebruikt voor de graadmeter. De lijsten met de actieve stoffen waarop de graadmeter is gebaseerd, zijn in te zien via de Nefyto-website. Voor de graadmeter heeft Nefyto gebruik gemaakt van afzetgegevens van de actieve stoffen uit Fytostat.

Uit de Graadmeter blijkt ook dat 12 procent van de afzet van alle gewasbeschermingsmiddelen als groen kan worden aangemerkt. Tien jaar geleden was dat nog 6,7 procent. De afzet van de groep middelen die gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw is bijna vijf keer groter dan de afzet van middelen die zijn ingedeeld bij de groep middelen van natuurlijke oorsprong.

De groep middelen die officieel zijn ingedeeld als laag-risico is nog klein. Dit komt omdat de criteria voor laag-risico stoffen pas in 2018 zijn vastgesteld. In de komende tijd zullen meer middelen en stoffen als laag-risico worden aangemerkt.

Inzichtelijk maken

Als brancheorganisatie van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen vindt Nefyto het belangrijk dat de discussie over gewasbescherming helder en op basis van feiten wordt gevoerd. De implementatie van groene gewasbescherming heeft Nefyto via de graadmeter inzichtelijk willen maken.

De Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen is voor Nefyto niet statisch. Nefyto werkt aan het verder ontwikkelen ervan. Zo zal ook gekeken worden of de graadmeter gebruikt kan worden om de verschillen in de gemiddelde dosering van groene middelen in vergelijking met reguliere middelen te berekenen. Nefyto blijft open staan voor input van en samenwerking met andere betrokken partijen.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer