Verdere+acties%C2%A0+nodig+voor+schoner+erf
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Verdere acties  nodig voor schoner erf

Het Toolboxteam Water streeft ernaar dat maatregelen die de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen beperken meer gangbaar worden op landbouwbedrijven.

Dit is één van de conclusies na de evaluatie door CLM Onderzoek en Advies van de eerste vijfhonderd erfemissiescans die vanaf oktober 2015 zijn ingevuld.

De scan is ontwikkeld door het Toolboxteam Water met daarin vertegenwoordigers van de gewasbeschermingsindustrie, de handelaren en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, de waterschappen en LTO.

Verantwoord met restvloeistof

Uit de scan blijkt dat meer dan 90 procent van de agrariërs die de vragenlijst over erfemissie invulden, verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting. Ongeveer 60 procent verspreidt de vloeistof verdund over het perceel. Anderen nemen de restvloeistof mee naar het erf voor zuivering of hergebruik.

'Dat is een goed resultaat', oordeelt beleidsadviseur Annemarie Breukers, namens LTO contactpersoon voor de erfemissiescan. 'Maar er zijn ook nog steeds telers die de overgebleven vloeistof laten weglopen in de mestkelder of zelfs over de weg tijdens de terugtocht naar huis. Dit is een werkwijze die echt niet meer kan en waarop we elkaar in de sector moeten aanspreken.'

Veruit de meeste respondenten hebben hun spuitmachine onder dak staan of buiten maar dan op onverharde ondergrond. Stalling buiten op verharde ondergrond is ongewenst en wettelijk ook niet toegestaan. Waterschappen kunnen daarop handhaven.

Vullen en reinigen

De erfemissiescan wijst uit dat bij het vullen en uitwendig reinigen van spuitmachines nog veel winst te boeken is. Van de 500 ondernemers vult 65 procent de spuittank op een onverhard deel van het erf, echter 20 procent heeft daarbij geen zand of ander absorberend materiaal bij de hand om gemorste vloeistof op te vangen.

Breukers noemt het opmerkelijk dat zo’n 15 procent van de agrariërs de machine reinigt op een vloeistofdichte vloer, maar dat niet meer dan een derde van deze groep de opgevangen vloeistof kan zuiveren. 'Dat terwijl een vloeistofdichte vloer toch veel meer kost dan een zuiveringssysteem.'

Landelijk loket

De geconstateerde verbeterpunten in de erfemissiescan krijgen in de winterperiode extra aandacht op bijeenkomsten voor verlenging van de spuitlicentie. Verder komt er een landelijk loket voor praktijkvragen over erfemissie en worden mogelijkheden verkend om investeringen ten behoeve van emissiereductie laagdrempeliger te maken.

‘We willen bewustwording bij ondernemers stimuleren om erfemissie verder terug te dringen, maar ook oog houden voor de mogelijke belemmeringen die zij daarbij kunnen ervaren’, aldus Breukers.

Het Toolboxteam Water stelt zich tot doel om met de erfemissiescan komend jaar vijfduizend agrariërs te bereiken. Daarvoor wordt de scan uitgebreid met naast de akkerbouw ook specifieke aandachtspunten voor de bollenteelt en de fruitteelt.

Niet representatief

'De conclusies tot nu toe zijn gebaseerd op 500 scans en daarom nog niet representatief voor heel Nederland ook omdat de deelnemers vooral voorlopers zijn', stelt Breukers.

'Desalniettemin geven ze een eerste beeld van hoe we deze overschrijdingen verder kunnen terugdringen . Dat is zeker nodig voor het behoud van een effectief middelenpakket.'

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer