150+euro+dierpremie+voor+zeldzame+melkkoe
Nieuws
© jasper schel

150 euro dierpremie voor zeldzame melkkoe

Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier, beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Die bedraagt 150 euro per aanwezige koe per jaar en wordt betaald door het ministerie van LNV.

Het gaat om runderen die in het paraplubestand van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gevlagd zijn als 'Zeldzaam huisdier'. Dat betekent dat het een koe moet zijn van de zeldzame Nederlandse rundveerassen Brandrood rund, Fries-Hollands, Groninger blaarkop, Lakenvelder of Roodbont Friesvee.

Veehouders van deze zeldzame huisdieren die met hun UBN als melkleverend bedrijf geregistreerd staan bij RVO krijgen begin 2020 automatisch bericht. Bij dit bericht krijgt de veehouder een stallijst meegestuurd van de gevlagde dieren door het jaar heen.

Gemolken en betaalt

De veehouder geeft aan welke dieren in 2019 daadwerkelijk gemolken zijn. Jongvee, mannelijke dieren of zoogkoeien komen niet voor de premie in aanmerking. LNV/RVO berekent het gemiddeld aantal dieren dat door het jaar heen is gemolken en betaalt per gemiddeld aanwezig dier een premie van 150 euro. Voor een dier dat in het jaar voor het eerst wordt aangemolken of aangekocht, wordt een deel van die premie uitbetaald.

Om het op korte termijn mogelijk te maken om deze dierpremies uit te betalen wordt er gebruik gemaakt van de landbouw de-minimis verordening. De-minimissteun kan tot 20.000 euro per agrarische ondernemer in een periode van drie kalenderjaren worden verleend zonder melding te moeten maken bij de Europese Commissie van staatssteun. Ook andere premies kunnen hiervoor meetellen.

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 4°
  30 %
Meer weer