Noord%2DHolland+investeert+4%2C5+miljoen+euro+in+zonne%2Denergie
Nieuws
© FrieslandCampina

Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro in zonne-energie

Provincie Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro in innovatieve zonne-energieprojecten op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.

'De energietransitie stelt ons voor een flinke opgave, met een hoge urgentie. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld', vindt energiegedeputeerde Edward Stigter. 'Wij leveren daarom niet alleen een financiële bijdrage aan projecten van anderen, maar kijken ook hoe we onze eigen wegen, fietspaden en gebouwen kunnen inzetten om onze doelen voor zonne-energie te halen.'

Gewestelijk portefeuillehouder duurzame energie Ton van Schie bij LTO Noord juicht die provinciale opstelling toe. 'Wel vaker zijn daken, wegen en parkeerplaatsen genoemd als mogelijke energiebron, maar nu lijkt Noord-Holland er concreet voorrang aan te willen geven.'

Effectief

Op bedrijfsdaken is nog heel veel ruimte voor zonne-energie, stelt de provincie. 'Pas op 4 procent van de bedrijfspanden liggen nu zonnepanelen.' De provincie gaat bedrijven helpen om de subsidies die zij van het rijk krijgen zo effectief mogelijk te gebruiken.

'Noord-Holland lijkt nu concreet voorrang aan te willen geven aan daken als energiebron'

Ton van Schie, gewestelijk portefeuillehouder duurzame energie LTO Noord

Ook wordt in kaart gebracht welke bedrijven en bedrijventerreinen geschikt zijn voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden. Samen met landbouworganisatie LTO, netbeheerder Liander en gemeenten worden ook de mogelijkheden van agrarisch vastgoed in de provincie geïnventariseerd.

Zonnecellen op gevels

Zonne-energie kan op veel meer plekken dan alleen op daken. Zo zijn er systemen in ontwikkeling voor zonnecellen op gevels, in ramen, boven parkeerplaatsen en op kassen. De provincie wil deze vorm van innovatief meervoudig ruimtegebruik stimuleren, omdat hiermee extra opwekpotentieel ontstaat.

De provincie wil verder de eigen infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie op te wekken, zoals het toepassen van zon-geluidsschermen en zon-geleiderails. Daarnaast is ruimte voor zonnepanelen op bermen en taluds van provinciale wegen, stelt de provincie.

Ganzenoverlast

Ook wil Noord-Holland onderzoeken of zonneakkers in de Schipholregio een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast. Van Schie vindt dat een lastig dilemma, vanwege het landbouwareaal dat daarmee verloren gaat. 'Schiphol staat ook voor een opgave in de verduurzaming, dat zal de druk op landbouwgrond ongetwijfeld verder verhogen.'

Bekijk meer over: