Friese+landbouw+eist+aanpassing+stikstofregels
Nieuws
© Jacob van Essen

Friese landbouw eist aanpassing stikstofregels

De gevolgen van de beleidsregels stikstof zijn voor Friesland desastreus. Dat stelt het Friese landbouwcollectief in een brief aan het provinciebestuur. Het collectief verzoekt Gedeputeerde Staten voor aanpassing te pleiten bij landbouwminister Carola Schouten en het Interprovinciaal overleg (IPO).

De beleidsregels uit de Kamerbrief van 4 december dienen volgens de partijen niet het belang van Friesland, laten AJF, DDB, Farmers Defence Force, FPG, KBF, LTO Noord, Netwerk Grondig/KBBF en NMV weten.

Het collectief stelt dat uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de situatie in Friesland minder nijpend is dan elders in het land, terwijl de afhankelijkheid van de landbouw veel groter is. 'Tijdens de gesprekken die zijn gevoerd over de Friese aanpak heeft u meerdere malen aangegeven het belang van Friesland voorop te hebben staan. Volgens ons zijn deze nieuwe beleidsregels in strijd met het belang.'

Uitverkoop van sector

Zo worden verregaande verstrekkende maatregelen genomen op basis van een rekenmethode met grote afwijkingen, leidt intern salderen uiteindelijk tot een standstill en leidt extern salderen tot uitverkoop van de sector, kostprijsverhoging en zeker niet tot maatschappelijke effecten, schrijft het landbouwcollectief.

Bovendien doet de overheid, door de stikstofdepositie te willen laten afnemen, een schep bovenop de uitspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat de depositie niet mag toenemen, geeft de Friese landbouwsector aan. Daarnaast baren de vervolgstappen richting gebiedsgericht beleid de partijen zorgen. Ze stellen dat de echte problemen, het terugdringen van de stikstofdepositie op schrale natuur, niet worden opgelost. 'De gewenste kritische depositiewaarde wordt nimmer gehaald.'

'Landbouw krimpt'

De partijen noemen een voorbeeld: 'De kritische depositiewaarde van 'Zure vennen' in de Bakkeveense Duinen bedraagt 714 mol stikstof per hectare per jaar. In 2014 lag de depositie op 1.445 mol stikstof per hectare per jaar. De verwachting is dat dit in 2030 1.250 mol per hectare per jaar is. Met andere woorden: we zullen de kritische depositiewaarde niet bereiken. Nu niet en in de toekomst niet. De gevolgen van het vasthouden aan deze denklijn zijn voor Fryslân desastreus. De landbouw krimpt en voor andere sectoren is geen ruimte.'

Vandaag besluiten de Gedeputeerde Staten over de provinciale beleidsregels stikstof.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  27° / 18°
  70 %
 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
Meer weer