Financiele toekomst boer zaak LTO, RFC en Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland, zuivelcoöperatie Royal FrieslandCampina (RFC) en LTO Noord-afdeling Delflands Groen, zetten zich vanaf nu samen in voor een financieel gezonde toekomst voor de boer, het landschap van Midden-Delfland en een duurzame melkveehouderij.

Financiele+toekomst+boer+zaak+LTO%2C+RFC+en+Midden%2DDelfland
© FrieslandCampina

Vanaf aankomend voorjaar organiseren de partijen gezamenlijk studiebijeenkomsten en workshops voor melkveehouders in de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente. Ook zijn sinds kort de criteria voor financiële waardering van de duurzaamheidsinspanningen van boeren beter op elkaar afgestemd. Dat voorkomt dat de melkveehouder per organisatie moet voldoen aan 'weer een ander eisenpakket', stellen de organisaties in een verklaring.

Melkveehouders in Midden-Delfland kunnen alleen verduurzamen als er voldoende inkomsten zijn om deze ambities haalbaar te maken. Melkveehouders die goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit kunnen daarom rekenen op financiële waardering. Met ingang van dit seizoen hanteren gemeente Midden-Delfland en FrieslandCampina daarvoor grotendeels overlappende duurzaamheidsindicatoren en criteria.

'Dat schept duidelijkheid en gemak voor de melkveehouders', aldus Guus van Laarhoven, programmaleider biodiversiteit van FrieslandCampina. 'Boeren die nog niet aan de criteria voldoen, worden geholpen met maatwerkondersteuning.'

Onze boeren zijn een voorbeeld voor anderen

Kringlooplandbouw

Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland zegt enorm trots te zijn op de duurzame prestaties van 'haar' boeren en is blij met de goede samenwerking met FrieslandCampina en LTO Noord: 'Boeren zijn cruciaal voor het behoud van ons Hollands polderlandschap. De helft van onze boeren doet al een paar jaar mee aan het studieprogramma Kringlooplandbouw in Midden-Delfland. De duurzame prestaties van onze boeren zijn uitzonderlijk goed en daarmee een voorbeeld voor anderen.'

De lokale LTO-Voorzitters Arnold van Adrichem en Gertjan Hooymans geloven in de toekomst van kringlooplandbouw: 'Kringlooplandbouw kan economische voordelen opleveren voor de boer. Daarnaast dragen we bij aan een sterker landschap en een duurzame melkveehouderij. Het is goed dat ook andere partijen aanhaken om dit samen met ons op te pakken.'

On the

Gemeente Midden-Delfland heeft haar criteria voor financiële waardering sinds kort nog verder afgestemd op het keurmerk On the Way to PlanetProof van Stichting Milieukeur (SMK). Dit onafhankelijke keurmerk stelt hoge eisen op de onderdelen biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. De melkveehouder moet er wel rekening mee houden dat een bedrijf dat voldoet aan de SMK-criteria voor On the Way to PlanetProof niet automatisch ook melk kan leveren voor zuivelproducten met het PlanetProof-logo. Het is afhankelijk van de marktvraag of er een meerprijs per liter melk wordt betaald door FrieslandCampina.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer