Derogatie+2020+op+z%27n+vroegst+in+voorjaar+rond
Nieuws
© Twan Wiermans

Derogatie 2020 op z'n vroegst in voorjaar rond

Veehouders krijgen voorlopig nog geen duidelijkheid over de derogatievoorwaarden in 2020 en 2021. De onderhandelingen met de Europese Commissie hebben vertraging opgelopen, meldt LNV-minister Carola Schouten.

Nederland kreeg twee jaar geleden slechts een derogatie voor twee jaar. Normaal is dat vier jaar, maar Brussel eiste meer zekerheden dat Nederland zich ook werkelijk aan de afspraken met de EU zal houden.

Deze week keurde de Tweede Kamer wijzigingen goed van de Meststoffenwet die moeten leiden tot een nieuwe derogatie voor 2020 en 2021. Het gaat onder meer om aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en om sectorale productieplafonds voor de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij.

Op schema

De Eerste Kamer zal de wetswijzigingen nog voor de Kerst afhandelen. Daarmee zit Nederland goed op schema. Nu blijkt echter dat de gesprekken van het kabinet met de Europese Commissie minder snel lopen dan gedacht. Volgens Schouten heeft dat te maken met de extra tijd die Ursula von der Leyen nodig had voor het samenstellen van haar ploeg Eurocommissarissen.

'Dat heeft in Brussel een aantal zaken opgehouden', zei de bewindsvrouw in de Kamer. Haar inschatting is nu dat het wel maart of april wordt voordat er duidelijkheid is over de verlenging van de derogatie en over de preciese voorwaarden die daaraan zijn gekoppeld.

Geen volledige duidelijkheid

Twee jaar geleden werd het ook april voordat de derogatiebeschikking er eindelijk was. Het effect van zo'n late beslissing is dat boeren aan het begin van het nieuwe seizoen nog geen volledige duidelijkheid hebben over de bemestingsnormen en -regels. Minister Schouten kan er nu alleen over zeggen dan haar inzet is en blijft 'om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden'.

LTO Nederland vindt het jammer dat het zo lang gaat duren. 'We zouden liever sneller duidelijkheid hebben. Maar het is niet de eerste keer, ook de vorige keren kwam het groene licht erg laat', reageert Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit.

Geen formaliteit

Van Dongen heeft de stellige indruk dat er bij LNV hard wordt gewerkt aan het dossier. Bovendien lijkt de kans op een nieuwe derogatie reëel. 'Al blijft het natuurlijk altijd afwachten of de vragen van de Europese Commissie afdoende kunnen worden beantwoord. Het is geen formaliteit, maar ik heb vertrouwen in een positieve uitkomst.'

Bij de onderhandelingen zullen onder meer de tegenvallende cijfers over nitraat in het grondwater ter sprake komen. Die hebben alles te maken met de droge zomers. Minister Schouten stelde in de Kamer dat het gaat om 'voorlopige cijfers, die een eerste beeld geven'.

Van Dongen stelt dat de cijfers over 2018 'goed uit te leggen' zijn. Bovendien kenden omringende landen dezelfde weersomstandigheden. 'Maar onze uitleg moet wel geaccepteerd worden. Het is geen formaliteit', beklemtoont de LTO-bestuurder.

Weer

 • Zondag
  17° / 12°
  70 %
 • Maandag
  19° / 13°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 13°
  70 %
Meer weer