Meerderheid LTO-leden achter klimaatakkoord

Een meerderheid van de LTO-leden staat achter de internationale en nationale afspraken over broeikasgasreductie. Dat blijkt uit een enquête die de organisatie heeft gehouden onder haar leden.

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon maakte dit bekend tijdens de presentatie van 'Dit is ons antwoord' in de Nieuwspoort in Den Haag. Hierin ging de land- en tuinbouworganisatie in op de wijze waarop de agrarische sector kan bijdragen aan de reductie van broeikasgassen als CO2. Een aantal boeren vertelde hoe zij al een reductie hebben bereikt.

In juni werd het kabinetsvoorstel voor het klimaatakkoord gepresenteerd. LTO Nederland heeft het kabinetsvoorstel met haar achterban besproken tijdens ledenavonden, met bestuurders en via een digitale ledenenquête. De enquête werd gehouden in de periode 8 tot 22 november en ingevuld door 2.368 respondenten.

Frustratie

Uit de enquête kwam naar voren dat 58 procent van de respondenten achter de internationale en nationale afspraken over broeikasgasreductie staat. Daarnaast staat 57 procent wat landbouw betreft achter de verdeling van de kabinetsopgave.


Calon is opgetogen over de resultaten, vooral gezien het moment van de enquête. 'De frustratie onder boeren over de stikstofproblematiek is op dit moment heel groot. Ik hield er rekening mee dat een deel ook de kont tegen de krib zou gooien als het om klimaatmaatregelen gaat. Ik ben positief verrast dat de meerderheid de plannen steunt. Men wil wel.'

Verantwoord

Of ondernemers wel of niet klimaatmaatregelen nemen is afhankelijk van een aantal factoren. Zo geven veel respondenten aan dat de maatregelen bedrijfseconomisch verantwoord moeten zijn. Ook is het belangrijk dat er passende wet- en regelgeving is en dat de maatregelen passen in de bedrijfsvoering. Een deel van de geënquêteerden wil klimaatmaatregelen nemen als dat ook andere voordelen oplevert.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  29° / 18°
  60 %
 • Maandag
  25° / 19°
  70 %
 • Dinsdag
  24° / 15°
  70 %
Meer weer