CO2%2Dlevering+glastuinbouw+zwaar+onder+druk
Nieuws
© VidiPhoto

CO2-levering glastuinbouw zwaar onder druk

Als voor het einde van het jaar geen oplossingen zijn gevonden, dreigt niet alleen de ontwikkeling van nieuw CO2-aanbod voor de glastuinbouw stil te vallen. De huidige CO2-voorziening staat daarnaast op het spel, waarschuwt Glastuinbouw Nederland.

De onzekerheid over de toekomst van de CO2-levering aan de sector vraagt acuut om duidelijke stappen en antwoorden van de overheid, stelt Glastuinbouw Nederland. Het klimaatakkoord moet daarin geen belemmering zijn, maar juist oplossingen bieden.

De ontwikkeling van nieuw CO2-aanbod voor de glastuinbouw dreigt momenteel stil te vallen. En ook de huidige CO2-voorziening is niet gegarandeerd. Nog dit jaar zijn stappen nodig om de levering veilig te stellen. Als de uitwerking van het klimaatakkoord op dit punt niet snel verandert, loopt de boel onherroepelijk vast, vreest de belangenkoepel.

Gas stoken

Het lijkt onvermijdelijk dat de industrie en de afvalenergiebedrijven in dat geval CO2 permanent zullen opslaan op zee. Dan wordt per saldo veel minder CO2-emissie gereduceerd en tegen hogere maatschappelijke kosten. De glastuinbouw moet dan weer gas stoken om zelf CO2 te produceren, schetst Glastuinbouw Nederland. Iets waar waarmee men nu juist probeerde af te rekenen.

De sector werkt momenteel met OCAP, Shell, Vereniging Afvalbedrijven, Greenports, provincies, gemeenten en anderen, intensief samen aan het zeker stellen, verduurzamen en verder laten groeien van de CO2-voorziening voor de glastuinbouw. Dit is noodzakelijk is voor het realiseren van de klimaatdoelen in 2030.

Rekenregels

Maar er is meer nodig, luidt de conclusie. Ondanks de huidige inzet met de ketenpartners dreigt het aanbod van CO2 uit bestaande en potentiële bronnen weg te vallen als gevolg van de manier waarop de CO2-rekenregels voor reductie en allocatie nu worden opgesteld.

De op korte termijn geplande uitbreiding naar nieuwe glastuinbouwgebieden en de doorgroei op lange termijn dreigen tot stilstand te komen, ziet de belangenkoepel. Zelfs de bestaande CO2-levering komt nu onder druk te staan.

Actieplan

Er is overleg met de rijksoverheid, maar dit leidde nog niet tot een oplossing. De Tweede Kamer nam op 15 oktober een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen maatregelen te nemen. Eerder heeft Glastuinbouw Nederland zelf een CO2 actieplan opgesteld.

De koepel schrijft op haar website dat broneigenaren dit najaar een keuze maken met betrekking tot aanvragen van subsidie voor CO2-opslag (CCS) en voor zomer volgend jaar met betrekking tot volumes voor CO2-opslag.

Tijd verstrijkt

Daarvoor moet er op korte termijn worden besloten over contracten, vergunningen en financiële verplichtingen. De betrokken bedrijven moeten dus eind dit jaar weten of de levering aan de glastuinbouw voor hen mogelijk blijft of dat ze zich gedwongen zien om volledig in te zetten op CCS.

Lukt dit niet dan staan de ontwikkeling van nieuw CO2-aanbod voor de glastuinbouw de huidige CO2-voorziening praktisch stil. Dat is een rampscenario, waarbij de sector zichzelf in de staart bijt.

Reductie

De glastuinbouw verstookt jaarlijks 3 miljard kuub aardgas en produceert daarmee zes megaton CO2. Een deel van deze CO2 is een noodzakelijke grondstof voor de optimale groei van de gewassen. Door onder meer geothermie en restwarmtegebruik wist de sector het aardgasverbruik - en de daaraan verbonden CO2-uitstoot - aanzienlijk te reduceren, met zo'n 600 kiloton.

Om op de ingeslagen weg van verduurzaming verder te kunnen gaan, is het een voorwaarde dat er voldoende CO2 uit andere bronnen beschikbaar blijft. Glastuinbouw Nederland vraagt zich inmiddels hardop af of dit gaat lukken, alle inspanningen ten spijt.

Weer

 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  20 %
Meer weer