Eerst+onderzoek+bodemdaling%2C+dan+maatregelen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Eerst onderzoek bodemdaling, dan maatregelen

Noord-Holland wil geen overhaaste maatregelen nemen tegen bodemdaling. De provincie wil eerst tot 2020 extra onderzoek doen naar praktische oplossingen.

Daarmee volgt Noord-Holland het advies op in rapport-Veerman 'Haren kost geen tijd!' Oud-landbouwminister Cees Veerman beoordeelt de problematiek van bodemdaling in de veenweidegebieden als 'urgent, maar niet acuut'.

Er lopen al diverse onderzoeken in het Innovatieprogramma Veen (IPV) in Nauerna en Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld. Binnenkort start ook een project met de aanleg van drukdrainage tegen bodemdaling.

Effectiviteit

Gedeputeerde Esther Rommel, met bodemdaling in de portefeuille, zegt dat de provincie pas grootschalige maatregelen neemt, als daadwerkelijk uit alle onderzoeken duidelijkheid ontstaat over de effectiviteit ervan. 'Daarbij mogen wij ook de gevolgen voor de betrokkenen in de veenweidegebieden niet uit het oog verliezen.'

Rommel: 'Wij willen de komende periode gebruiken om enkele nieuwe proefprojecten op veehouderijbedrijven in gang te zetten om meer agrariërs ervaring met maatregelen op te laten doen.'

Integraal gebiedsplan

Ook nemen Gedeputeerde Staten het initiatief om samen met onder meer boeren, terreinbeheerders en gemeenten een integraal gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland te ontwikkelen. Dit om in het gebied natuur te realiseren, maar ook verbetering van de waterkwaliteit en een duurzame landbouw.

Deze aanpak past goed binnen het advies van Veerman om per deelgebied aan de slag te gaan, samen met de boeren, natuurbeherende organisaties en waterschappen en in samenhang met andere opgaven, stelt de provincie.

Veencommissaris

Begin juli nam gedeputeerde Rommel het rapport 'Haren kost geen tijd!' in ontvangst. Vorige week stelde Aad Straathof, themahouder Veenweiden bij LTO Noord in de regio West, het jammer te vinden dat de aanbeveling van de veencommissaris niet is overgenomen. Toch verwacht Straathof dat het onderwerp voldoende hoog op de politieke agenda staat, om niet op de achtergrond te raken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer