Flevolandse+ruilgrond+vastgelegd
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Flevolandse ruilgrond vastgelegd

Om kavelruil toekomstbestendig te maken, wordt van alle gronden in Flevoland de functie vastgelegd. De functiekaart die dat oplevert, moet verzekeren dat alleen die percelen worden ingebracht voor kavelruil die tot 2040 een landbouwfunctie houden.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft aangegeven alleen te willen meewerken aan kavelruilen voor zover die 'toekomstbestendig' zijn. Dat betekent in de ogen van het RVB dat voor de in een kavelruil in te brengen percelen, in de komende jaren geen functiewijziging is voorzien. Om daar inzicht in te krijgen, hebben de in de stuurgroep bij grondgebruik betrokken partijen Wageningen UR en het Kadaster opdracht gegeven om een functiekaart te laten maken. Daarop wordt zichtbaar welke gebieden in Flevoland tussen 2025 en 2040 wel of niet van functie kunnen wijzigen.

De functiekaart biedt inzicht in de ruimtelijke, fysieke en landbouwkundige ontwikkelingen naar de toekomst en vormt de basis voor de uitvoering van de kavelruilen. Deze functiekaart moet half juli 2018 zijn afgerond. De LTO Noord-afdelingen zijn nauw bij het proces betrokken.

Stuurgroep

Om meer grip te krijgen op het grondgebruik in Flevoland, is op initiatief van LTO Noord een Stuurgroep Grondgebruik Flevoland geformeerd. In deze stuurgroep hebben, naast LTO Noord, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en Rijksvastgoedbedrijf zitting. De stuurgroep heeft als doel om de opties voor (agrarische) structuurverbetering te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren.

'We kijken niet alleen naar de oplossingen voor de langere termijn, we willen ook meer actuele vraagstukken aanpakken, zoals bodemdaling en de gevolgen opvangen van de uitbreiding van Almere. Doel is om gronden op een zo doelmatig mogelijke manier in te zetten', legt stuurgroeplid Arnold Michielsen van LTO Noord uit.

POP3

Om kavelruil in Flevoland van de grond te tillen, heeft de stuurgroep eerder al de POP3-regeling ten behoeve van investeringen in infrastructuur opengesteld. Zo is een bedrag van ruim 2 miljoen euro voorhanden voor agrarische structuurversterking.

Met het geld kan een integraal kavelruilproject worden opgesteld en uitgevoerd, waarmee een brede verbetering van de landbouwinfrastructuur wordt gerealiseerd. In overleg met LTO Noord hebben adviesbureau Stivas en Kadaster een kavelruilvoorstel ingediend. Dat ligt nu bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter beoordeling. De uitslag wordt later dit jaar verwacht.

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer