Bodem+op+1+bij+LTO%2Dakkerbouwleden
Achtergrond
© Alex J. de Haan

Bodem op 1 bij LTO-akkerbouwleden

Als het gaat om plantgezondheid moet LTO Nederland zich van akkerbouwleden vooral inzetten op onderzoek naar plant- en bodemweerbaarheid. Bij herstel van de biodiversiteit geldt dat vooral voor het bevorderen van bodemleven.

Dat komt naar voren uit antwoorden van akkerbouwers die de LTO Vakgroep Akkerbouw stelde op de eerste vakgroepvergadering van dit seizoen, dinsdag in Midwolda. De akkerbouwers uit Noordoost-Groningen hechten veel belang aan een gezonde bodem, werd daar duidelijk.

De Branche Organisatie Akkerbouw heeft 2,5 miljoen euro van akkerbouwers bij elkaar geharkt voor praktijkonderzoek. Hiermee kan voor 10 miljoen euro aan projecten voor onafhankelijk onderzoek in gang worden gezet.

'Die investeringen zijn hard nodig anders gaan we internationaal achter lopen', motiveert LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum.

'Gelijke regels in EU is lastig, daarbuiten is het nog moeilijker'

Jaap van Wenum, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Bodemweerbaarheid

Als het gaan om plantgezondheid, waar moet de LTO Vakgroep Akkerbouw dan op inzetten? Deze vraag konden de aanwezige akkerbouwers met hun smartphone beantwoorden. Onderzoek naar plant- en bodemweerbaarheid scoorde het hoogst, gevolgd door behoud van het middelenpakket. Precisielandbouw kwam als minst belangrijk naar voren.

Bij biodiversiteitsherstel denken de Groninger akkerbouwers vooral aan het bevorderen van bodemleven, gevolgd door inzet van alleen selectieve insecticiden en aanleg van akkerranden. Uit de antwoorden blijkt dat de boeren weinig voelen voor erfbeplanting en inrichting. 'Met een relatief geringe investering kan erfbeplanting en inrichting helpen voor het imago van de sector', zette Van Wenum daartegenover.

Beloning nodig

Als het gaat om herstel van de biodiversiteit vindt de akkerbouwvoorman wel een beloning nodig voor de extra inspanningen. 'Dat is een zorgpunt', zegt Van Wenum. 'Supermarkten gaan boeren niet meer betalen omdat landbouwminister Carola Schouten langs is geweest om erover te praten.'

Van Wenum heeft geen hoge verwachtingen van een verdienmodel in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 'Als je kijkt wat er in het kader van het GLB betaalt zou moeten worden, is het budget al vijf keer overtekend. Denk aan verbetering van de bodem, biodiversiteit en kringlooplandbouw.'

Waar moet LTO op inzetten als het gaat om een optimaal verdienvermogen in de land- en tuinbouw? Op die vraag springt het antwoord 'gelijke regels in heel Europa' er duidelijk bovenuit. In de praktijk is dat lastig, geeft Van Wenum aan. 'Gelijke regels in de EU is al lastig, daarbuiten is het nog moeilijker.'

Breed inzetten voor stikstoflobby

Als reactie op de vraag wat de leden verwachten op het gebied van het stikstofdossier pleiten de akkerbouwers ervoor om actief te helpen met de brede lobby. Ze achten dat nodig omdat de akkerbouw een sterke binding heeft met de veehouderij. Een duidelijke minderheid is voorstander van inzet van de vakgroep voor alleen de akkerbouw.

Het zijn turbulente tijden, geeft Van Wenum aan. 'Denk aan het stikstofdossier, het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en de nieuwe regelgeving rond veldspuiten.’
‘Bij het wegvallen van middelen stoor ik mij vooral aan het feit dat het vaak niet gaat om een wetenschappelijke discussie. Als het gaat om politieke keuzes, gaat LTO-Akkerbouw er dwars voor liggen', besluit Van Wenum.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer