Tranen+bij+stikstofdebat+Zuid%2DHolland
Nieuws
© DIRK HOL

Tranen bij stikstofdebat Zuid-Holland

Provinciale Staten in Zuid-Holland hebben woensdag gedebatteerd over de stikstofkwestie. Voorafgaand aan het debat maakten diverse boeren gebruik van het inspreekrecht. Sommige van hen waren tot tranen toe geroerd toen ze vertelden over de problemen waar ze tegen aanlopen.

Voorafgaand aan de sessie was er al het nodige te doen over het al dan niet toelaten van boeren en andere geïnteresseerden op de publieke tribune. Slechts een beperkte delegatie van de boeren die naar het provinciehuis in Den Haag waren getogen, werd toegelaten in de zaal.

Dit was vooral tegen het zere been van Statenlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. ‘Het kan niet zijn dat door ambtenaren wordt besloten dat wij deels achter gesloten deuren vergaderen.’ Dit werd gepareerd door Commissaris van de Koning Jaap Smit, die wees op het feit dat er buiten een scherm hing waar iedereen het debat kon volgen. Van Meijeren: ‘Het is flauwekul om te zeggen dat men vanaf een scherm kan meekijken. Men wil de gedeputeerde in haar ogen kunnen kijken, maar ik snap dat dat niet goed uitkomt.’

Brood

Uiteindelijk werd na de inspreekronde een kleine pauze ingelast waarna de niet ingenomen plekken op de publieke tribune alsnog werden opgevuld met mensen die eerder buiten stonden.
Onder de insprekers was Arie Verhorst, voorzitter van LTO Noord-afdeling Zuid-Holland. Hij had onder meer brood meegenomen voor de leden van Gedeputeerde Staten. ‘Deze producten staan symbool voor ons perspectief. Wij boeren hebben ook graag brood op onze plank. En boeren en tuinders blijven broodnodig.’

'Wij geven het landschap kleur zoals de meeste burgers dat willen'

Verhorst schetste de situatie waar hij sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State met zijn mede-boeren in zit. ‘Sindsdien ben ik illegaal boer, voor het eerst in de veertig jaar dat ik melkveehouder ben. Ik houd illegaal koeien, beweid ze illegaal en ik bemest illegaal. Dat is de werkelijkheid waar boeren nu mee te maken hebben en dat is het gevolg van het chaotische beleid van overheden.’

'Crisis door bureaucratie'

Na Verhorst was het de beurt aan melkveehouder Wibo van der Linden uit Achthuizen. Hij had zijn zoon meegenomen. Geëmotioneerd zei Van der Linden dat hij met liefde boer is en dit ook wil blijven. ‘Maar hoe kan het dat wij grote stappen vooruit hebben gezet maar op papier toch steeds meer in het nauw worden gedreven? Dit land loopt vast in bureaucratie en brengt ons in crisis. Mijn kinderen willen graag als zevende generatie ook boer worden. Lukt het u om dat mogelijk te maken?’, besloot hij met tranen in zijn ogen zijn betoog, onder applaus van zowel de tribune als diverse Statenleden.

Ook andere boeren deden een oproep aan de provincie om hun toekomst niet onmogelijk te maken. Melkveehouder Henk van Egmond uit Nieuwkoop sprak namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Ook hij had het moeilijk richting het einde van zijn betoog. ‘Wij geven het landschap kleur zoals de meeste burgers dat willen. Ook zijn wij degenen die de weidevogelstand kunnen en willen behouden. Dat doen we tegen de verdrukking van verstedelijking in. Het zou mooi zijn als u mij maar ook mijn zoon de kans geeft om te doen wat hij wil doen: boer zijn.’

Overigens zijn na het debat dat hierop volgde, geen besluiten genomen over toekomstig stikstofbeleid. De provincie wacht tot na 1 december, wanneer minister Schouten in samenwerking met de provincies een invulling van het stikstofbeleid bekend wil maken. Een aantal moties, ingediend door D66, de PvdD en FvD, werden allemaal verworpen, vooral omdat nog onbekend is wat de situatie na 1 december is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 9°
  10 %
 • Maandag
  24° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  20 %
Meer weer