Onderzoekers%3A+25+procent+stikstofreductie+snel+haalbaar
Nieuws
© VidiPhoto

Onderzoekers: 25 procent stikstofreductie snel haalbaar

Boeren kunnen met de juiste maatregelen gemakkelijk tenminste 25 procent stikstofuitstoot reduceren. Dat stelt Gerald Migchels, projectleider en praktijkonderzoeker aan Wageningen University & Research. 'Mits we bereid zijn op een andere manier na te denken.'

Op boerenbedrijven zijn volop mogelijkheden om op een slimme manier snel stikstof te reduceren. Dat kan volgens de Migchels worden bereikt door meer te beweiden, mest verdund met water uit te rijden, minder jongvee aan te houden en minder eiwit in ruw- en krachtvoer.

'Boeren zijn vakmensen. Door beleid te ontwikkelen dat daarop inspeelt, kan een reductie van een kwart per veehouderij op korte termijn haalbaar zijn en 40 procent op de lange termijn. Maar dan moeten we wel bereid zijn met elkaar op een andere manier na te denken.'


Volgens Mighels kan een boer zelfs verdienen aan de stikstofreductie. 'Het verdund uitrijden van mest kan in drogere periodes heilzaam zijn voor de gewasgroei. En minder eiwit in het rantsoen kan een flinke kostenbesparing geven.'

'Start bij Natura 2000'

Migchels stelt voor om op die bedrijven nabij Natura 2000-gebieden te beginnen. 'Wil de overheid echt snel de stikstofuitstoot laten dalen, dan is een beloningssysteem voor die bedrijven veel slimmer dan het voorgestelde beleid van nog meer rechten en regels. Ieder bedrijf moet in beweging komen. Het gaat daarbij om maatwerk.'

Volgens Migchels is juist het ontbreken van een individuele prikkel om aan de slag te gaan de reden waarom de melkveehouderij niet de afgesproken doelstelling van de 10 miljoen kilo ammoniakreductie heeft gehaald. Deze afspraak is gemaakt bij het instellen van het Programma Aanpak Stikstof in 2015.

'Veehouderij heeft niet geleverd'

De overeenkomst was destijds dat de melkveehouderij ontwikkelruimte zou krijgen, mits de hele sector tegelijkertijd de ammoniakuitstoot fors zou laten dalen. 'Verzuimd is om die sectorale doelstelling door te vertalen naar het individuele bedrijf. De veehouderij heeft toen ontwikkelruimte gekregen, maar heeft niet geleverd. Dat zal nu wel moeten.'

Migchels onderbouwt zijn voorstel aan de hand van de ervaringen die hij opdeed in het project Proeftuin Natura 2000, uitgevoerd in samenwerking met LTO Noord.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer