De+actievoerder+in+POV%2Dvoorzitter+is+los
Column
© POV

De actievoerder in POV-voorzitter is los

Er is op de inhoud, maar ook met mij veel gebeurd sinds ik voorzitter ben van de Producenten Organisatie Varkenshouderj (POV). In bijna een jaar tijd ben ik veranderd van een constructieve verbinder in een voorvrouw op de barricade.

Er is hard gewerkt aan het herijkte actieprogramma Vitalisering varkenshouderij. Daarin benoemen we thema's en uitdagingen in onze sector en die zetten we om in concrete acties. Een programma dat het verschil zou moeten maken. Loskomen van de 'one issue'-benadering waarin we gevangen zijn geraakt. Alle maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaat, emissies, markt, welzijn en gezondheid, kregen een plaats in het programma.

Samen met ketenpartners hebben we de schouders eronder gezet. En met felle discussies en vuisten op tafel, maar ook schouderklopjes, is het ons gelukt om een programma te presenteren waar alle partners – ook het ministerie van LNV – achter staan.

En dan gebeurt het. De inkt van het programma is amper droog of Nederland belandt in een stikstofcrisis. Heel Den Haag roept dat de landbouw moet gaan leveren, waarbij de politiek compleet voorbijgaat aan alles wat al is gerealiseerd en de plannen die er liggen. Sterker nog, er is niemand die fundamenteel denkt en zich durft uit te spreken. Continu worden gaten geschoten in de basis van het stikstofbeleid. Het deugt niet en toch dendert de trein door.

We zijn wel gehoord, maar er is niet geluisterd

Linda Janssen, voorzitter POV

Vanuit POV hebben we ons steeds constructief opgesteld. Ook toen de stikstofcrisis als een deken over ons neerviel. En dan blijkt met de Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten op 4 oktober dat we wel zijn gehoord, maar dat er niet is geluisterd. Dat brieven en notities wel zijn ontvangen, maar niet gelezen.

We hebben ons de benen vanonder het lijf gelopen en zijn tig keer op en neer naar Den Haag geweest. Allemaal voor niets. Het voortbestaan van onze mooie sector staat compleet onder druk.

En wat ben ik dan trots om voorzitter te mogen zijn van een organisatie als POV. We hebben ons bestuur op een avond bij elkaar gehaald, alle informatie gedeeld en bediscussieerd, waarna eensgezind het antwoord was: de maat is vol! We stoppen ermee. We schorten elk overleg met het ministerie van LNV op. Dat is geen betrouwbare partner gebleken.

Met een goed onderbouwde brief trok ik naar Den Haag. En wat luchtte het op toen ik buiten stond. Dit is het enige goede wat we konden doen. Onrecht, daar kan ik maar slecht tegen. De actievoerder in mij is los!

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer