Normoverschrijdingen in oppervlaktewater nemen af

Het aantal normoverschrijdingen van de waterkwaliteit door gewasbeschermingsmiddelen is in vijf jaar tijd met 30 procent gedaald. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Normoverschrijdingen+in+oppervlaktewater+nemen+af
© Koos van der Spek

Het gaat hierbij om de zogeheten chronische blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen. Voor de acute norm is de afname 50 procent. Bij de acute blootstelling wordt gekeken naar piekconcentraties, terwijl 'chronisch' een langdurige blootstelling belicht.

De vergelijkingen betreffen de periode 2016-2018 ten opzichte van 2011-2013. De verbetering van de ecologische waterkwaliteit lijkt voort te zetten, maar het tussendoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is voor de chronische norm niet gehaald, stelt het Planbureau.

Tussenevaluatie

Het rapport 'Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd' beschrijft de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst over de periode 2013-2018. In deze nota heeft de overheid het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Het tussendoel voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater is om het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen in de periode 2016-2018 ten opzichte van 2011-2013 met 50 procent te verminderen.

Eerder rapporteerde het PBL in de tussenevaluatie van de nota over de periode 2013-2017. De metingen van 2018 waren toen nog niet beschikbaar. Dat is nu wel het geval. De metingen tot en met 2017 wezen op een daling van het aantal overschrijdingen van de chronische norm van 15 procent.

Niet-toetsbare stoffen

De trendmatige verbetering van de ecologische waterkwaliteit is volgens het PBL nog onzeker als rekening wordt gehouden met het grote aantal niet-toetsbare stoffen, waarvan het verbruik de laatste jaren is toegenomen. 'Niet-toetsbare stoffen zijn stoffen waarvan de norm zo laag is dat ze in de praktijk niet meetbaar zijn, terwijl ze wel een belangrijke bijdrage leveren aan de milieubelasting', stelt het PBL.

Het PBL is van mening dat de situatie rond deze niet-toetsbare stoffen nader onder de loep moet worden genomen. 'Daarnaast is beleid dat gericht is op het verminderen van het gebruik van de meest toxische stoffen effectief om de milieubelasting terug te dringen. Een optie is om een plafond in the stellen op het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat is gebaseerd op de totale milieubelasting per teelt', schrijft het Planbureau. 'Om telers perspectief te bieden, dient dit gepaard te gaan met het ontwikkelen van alternatieven zoals laagrisicomiddelen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer