Liquiditeit+akkerbouw+beter+dan+vorig+jaar
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Liquiditeit akkerbouw beter dan vorig jaar

Aan het eind van het derde kwartaal van 2019 bedraagt de gemiddelde stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven 16.700 euro. Dit is bijna 13.000 euro hoger dan een jaar geleden.

Dit blijkt uit de Liquiditeitsmonitor van ABN Amro. Na het derde kwartaal in 2019 is de stand van de rekening-courant voor akkerbouwers gemiddeld meer dan 19.000 euro lager dan aan het einde van het tweede kwartaal. De ontwikkeling van deze rekening wordt bepaald door de ontvangsten en betalingen, met inbegrip van neveninkomsten en privé-uitgaven.

De liquiditeitspositie voor akkerbouwers laat gewoonlijk in het derde kwartaal een daling zien, omdat gewasopbrengsten dan laag zijn en wel kosten zijn gemaakt voor de teelt en de oogst. De inkomsten uit de verkoop van gewassen lag hoger dan in het tweede kwartaal. Daartegenover staan hogere uitgaven voor investeringen, waarvoor deels extra leningen zijn afgesloten.

Grote verschillen regio's

De oogst van 2018 is in het derde kwartaal van 2019 volledig verwerkt en uitbetaald. Het lijkt erop dat de lagere kilo-opbrengsten zijn gecompenseerd door de hogere prijzen. Verder is in 2019 meer betaald voor werk door derden, beregening en energie. De toegerekende kosten waren lager. Tussen regio's zijn de verschillen in liquiditeitsontwikkeling groot, meldt ABN Amro.

De bank gaat ervan uit dat de liquiditeit van de akkerbouwbedrijven na oktober verder verbetert door de uitbetaling van geleverde producten. De kosten voor het huidige teeltseizoen worden gespreid betaald en de verwachting is dat de investeringen beperkt blijven. De kaspositie zal in het laatste kwartaal van 2019 verbeteren door de verkoop van producten en de uitkering van uitbetalingsrechten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  25° / 16°
  60 %
Meer weer