Liquiditeit+akkerbouwer+goed+ondanks+droogte
Nieuws
© Han Reindsen

Liquiditeit akkerbouwer goed ondanks droogte

De stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 gemiddeld ruim 36.000 euro.

Dat is hoger dan een jaar eerder, blijkt uit de liquiditeitsmonitor akkerbouw van ABN Amro, maar de daling in het tweede kwartaal was groter dan in 2018. De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.

In het tweede kwartaal 2019 was de stand op de rekening-courant meer dan 20.000 euro lager dan aan het eind van het eerste kwartaal. Vooral in april bleven de bijschrijvingen uit verkoop van producten flink achter op vorig jaar door een lagere uitbetaling voor suikerbieten.

Inkomsten

Over het gehele kwartaal gezien is de daling van inkomsten uit producten ten opzichte van vorig jaar beperkt. Investeringen zorgden met name voor de netto daling van de stand op de lopende rekening ten opzichte van het eerste kwartaal.

De gewasprijzen, behoudens de suikerbieten, waren hoger dan gemiddeld vanwege schaarste. Er is in 2019 meer betaald voor werk voor derden, beregening en energie. De toegerekende kosten waren lager. Door grote regionale verschillen in de weersomstandigheden, beschikbaarheid en kwaliteit van water zal de liquiditeitsontwikkeling tussen bedrijven zeer verschillend kunnen uitpakken en kan deze weergave een vertekend beeld geven.

Snellere verkoop

Door de goede prijsontwikkeling en de schaarste hebben relatief veel akkerbouwers gekozen voor een snellere verkoop van hun voorraden. Voor de aardappelteelt geldt dat de oude oogst is verwerkt. Het areaal in Europa is in 2019 uitgebreid met circa 4 procent. De rest van het vermoedelijke droge en warme groeiseizoen zal de marktprijs bepalen. De aardappeltermijnmarkt lijkt een stijgende lijn te hebben ingezet voor oogst 2019 boven de 20 cent.

De eerste granen zijn relatief vroeg geoogst door het warme weer. De verwachting is dat de wereldwijde beschikbaarheid van granen, ondanks droogte in Australië en eerdere zware regenval in de Verenigde Staten, goed is. Dit zal bijdragen aan een zwakkere prijs. Geopolitieke ontwikkelingen hebben grote impact op de graanprijzen. Het sentiment over de voortgang van de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China heeft grote uitwerking op de graanprijs.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  21° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  20° / 14°
  90 %
Meer weer